nieuws

Lincmaster zet machine op bouwplaats veilig weg

bouwbreed Premium

“Met vandalisme, inbraak en diefstal moet je leren leven”. Je hoort het vaak zeggen, maar wennen doen die misdaden nooit. Bovendien, om het hoofd maar in de schoot te werpen en het gilde van lange vingers ongestoord zijn gang te laten gaan, getuigt ook niet direct van weerbaarheid en inventiviteit. Zoals Lincmaster Ltd, fabrikant van diefstalbeveiligingssystemen aantoont valt heel wat te bedenken om bijvoorbeeld dure bouwmachines veilig weg te zetten.

De bouwplaats is een geliefd terrein waar criminele hobbies veelvuldig en helaas nog steeds in toenemende mate worden uitgeleefd. Doelwit zijn niet alleen de hier opgeslagen bouwmaterialen en bouwprodukten, veelal zijn het ook de onbeheerd achtergelaten kostbare machines.

Diefstal van materieel betekent overigens niet alleen verlies van de waarde van het ontvreemde. Het gemis aan materieel is evenzeer van invloed op de voortgang van het werk.

Simpele maatregelen ke een hoop narigheid voorkomen en ze kosten vaak een schijntje in vergelijking met de waarde van hetgeen beveiligd moet worden

Interessante oplossingen ter voorkoming van diefstal van onder andere dure bouwmachines worden aangereikt door het Britse bedrijf Lincmaster uit Lincoln. Deze fabrikant biedt een scala van systemen waarmee zowel zelfrijdende machines als getrokken voertuigen beveiligd ke worden achtergelaten.

Zo ontwikkelde Lincmaster de ‘Boom-Lock’ voor de minigraver, een eenvoudig te monteren giekslot dat de graafinrichting onbeweeglijk fixeert. Het slot bestaat uit een ca. 1 m lang stalen huis met uitschuifbare verlenging die in een bepaalde stand kan worden vergrendeld. Het slot wordt gemonteerd en bevestigd met dezelfde pennen waarmee de hefcilinder op giek en onderbouw aangrijpt.

Met de Boom-Lock worden drie opstelmogelijkheden geboden. Op verharde ondergrond, met de bak neerwaarts gedrukt zodanig dat een der rupsen vrij van de grond komt. In vlakke opstelling, op onverharde ondergrond, met de bak in een sleuf of op een aanhanger. Of met de bak op de grond en de giek in gebogen positie over de trekstang van de aanhanger. In het laatste geval is aankoppelen van een trekkend voertuig onmogelijk.

Een vergelijkbare vergrendeling is de Leg-Lock. Dit is een beveiligingsmechanisme voor graaf-laadcombinaties of bedrijfswagens met autolaadkraan. De Leg-Lock beveiliging wordt toegepast op de hydraulische steunpoten van de dieplepelinrichting van de machines. De vergrendeling is in werking te stellen bij uitgeschoven positie van de steunpoten, waardoor de machine of het voertuig niet meer te verplaatsen is. Het aanbrengen van dit veiligheidsslot vraagt slechts zestig minuten.

De Hitchlock is een diefstalbeveiliging voor getrokken voertuigen. Dit slot, een afsluitbare stalen kap, wordt gemonteerd op de disselhaak of het trekoog en maakt het koppelen van een trekkend voertuig onmogelijk. Tegelijkertijd kan, bij het afsluiten van de kap, een op de dissel bevestigde zwaar stalen ketting niet meer worden losgenomen. Een andere oplossing is de Boslok, een vergrendelbare pen die door het trekoog wordt gestoken en waaraan tegelijkertijd een stalen ketting is te bevestigen.

De ketting zelf is eenvoudig om een stalen mast, betonnen paal of bestaand hekwerk te leggen, maar bij het ontbreken daarvan biedt Lincmaster een tweetal bevestigingsankers. Het ene is een muur- of vloeranker dat met twee zware bouten wordt vastgezet, de ander is een paalanker dat in beton kan worden gestort. Boringen in dit paalanker maken het mogelijk hier wapeningsstaal door te steken als extra borg. In geval van tijdelijke bevestiging is dit paalanker ook in een uitvoering met afneembare doorsteek-ringleverbaar . Na verwijdering daarvan blijft een glad vloeroppervlak achter.

Een universeel vergrendelbaar ankersysteem is tenslotte de Multilok, een oplasbaar zwaar kokerblok met vergrendelbare hardstalen pen. Verschillende uitvoeringen daarvan ke dienen als slot of afsluitbare verankering , op machines, containers, grondpalen en trekstangen.

Hitchlock (boven) en Eyeblok diefstalbeveiliging voor getrokken voertuigen in combinatie met vloeranker (onder).

Multilok universeel vergrendelbaar ankersysteem

Boom-Lock giekvergrendeling voor minigravers.

Reageer op dit artikel