nieuws

Leidse regio dient weer bezwaar tegen Schiphol in

bouwbreed

Het Samenwerkingsverband Milieu van Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude heeft weer bezwaren ingediend tegen de uitbreidingsplannen van Schiphol. Het heeft ook moeite met de onvolledige en gedeeltelijk onjuiste gegevens op basis waarvan de plannen zijn opgesteld en de procedure waarmee de besluitvorming ter hand wordt genomen.

De gemeenten in de Leidse regio vinden ook het nieuwste rapport, het Aanvullende Milieu-effect rapport onvoldoende. Het Samenwerkingsverband meent dat de effecten voor de Leidse regio nog steeds niet goed in kaart zijn gebracht. Dat het leefmilieu in de regio wordt aangetast hebben de gemeenten al eerder aangetoond. Ze vinden het uiterst zorgwekkend dat de planvorming rond de uitbreiding onverschrokken doorgaat.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels