nieuws

KAN moet snel beslissen over Vinex- convenant

bouwbreed Premium

Voor het knooppunt Arnhem-Nijmegen kan heeft het uur der waarheid geslagen: uiterlijk eind februari moeten de dertien deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het rijk het voorliggende uitvoeringsconvenant ongewijzigd hebben getekend of anders gaat het Vinex-feest niet door.

Programma’s voor de bouw van 24.120 tot 29.547 woningen in de net begonnen tien jaren komen er mee op de tocht te staan, de kraan voor (voornamelijk rijks-) subsidies van rond – 175 miljoen gaat, althans in het kader van een Vinex-convenant, dicht.

Het uitvoeringsconvenant, dat na twee jaren onderhandelen nu dan in definitieve versie tot stand is gekomen, voorziet in uitgebreide stedelijke ingrepen. In het gebied moeten 24.120 woningen tot het jaar 2005 worden gebouwd. Het merendeel ervan, 16.000 stuks, moeten eind 1999 al betrokken zijn; de resterende 8120 zullen in de periode 2000 tot 2004 worden gebouwd. Er bovenop komt nog een programma van 5427 woningen voor het inlopen van de in de periode 1990-’94 ontstane achterstand, het voldoen aan de extra taakstelling asielzoekers en het inlopen van het urgente woningtekort tot 2 % verraad.

Het overgrote deel van deze woningbouw moet worden gepleegd in en om de stedelijke gebieden van Arnhem en Nijmegen. Zo moet Arnhem 5288 woningen, waarvan slechts 545 na het jaar 2000, bouwen. In het uitbreidingsgebied Driel-oost (vroeger de Spoorsprong geheten) komen er daar nog eens 2210 bij.

Nijmegen moet binnen de huidige grenzen 2050 woningen realiseren in de komende vijf jaar. In dezelfde moeten in het Waalsprong-gebied (de over-Betuwe dus) 2200 huizen zijn gebouwd, in de vijf volgende jaren nog eens 4300. Flinke programma’s zijn verder opgelegd aan Elst (1555 woningen), Bemmel (1442), Huissen (835), Wychen (782) en Heumen (700). De andere gemeentelijke deelnemers mogen het rustiger aan doen. De daadwerkelijke cijfers liggen zelfs hoger door de noodzaak tot het inlopen van de achterstand. Zo zullen tot en met 1999 ruim 4.500 woningen meer moeten worden gebouwd dan in het convenant voorzien.

De overeenkomst bevat trouwens meer dan alleen de woningbouwprogramma’s. Zo zal bij elkaar – 39,8 miljoen worden gestoken in bodemsanering. Daarvan is – 16,5 miljoen nodig voor het gebied Stadsblokken/ Meinerswijk en – 13,3 miljoen voor dat van de Waalsprong. Ook de programma’s voor kantorenbouw en de aanleg van bedrijfsterreinen is niet mis. Alleen al op bestaande locaties is de bouw 330.000 m2 b.v.o. voorzien nog eens 83.000 m2 b.v.o. in lopende uitbreidingen als Brabantse Poort in Nijmegen. Bedrijfsterreinen tot samen goed 300 ha zullen worden aangelegd.

In de kosten in de uitvoering van dit Vinex-uitvoeringsconvenant zijn verbonden, wil het rijk fors bijdragen. Zo kan het ROL KAN (Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen) rekenen op – 103,5 miljoen als bijdrage in de grondkosten, op – 6,9 miljoen eenmalig voor bodemsanering (totale kosten – 39,8 miljoen waarvan Gelderland nog eens – 8,5 miljoen betaalt). Het ministerie van V en W reserveert – 58 miljoen voor grote infrastructuurpoen plus nog enige extra’s als gebundelde doeluitkering.

Onveranderd

Het nu voorliggende, definitieve convenant moet door de betrokken gemeenten, provincie en rijk tot op de laatste letter onveranderd worden geaccepteerd. Bij afwijzing door de bouwgemeenten vervallen alle rijksbijdragen. Bovendien moet de afwijzende gemeente rekenen op het vervallen van de extra bouwtaakstelling, van de bijdragen voor bouwen in bestaand stedelijk gebied en van de extra budgetten voor bodemsanering. GS van Gelderland vragen de gemeenten dan ook dringend voor eind februari dit jaar het uitvoeringsconvenant te ondertekenen.

Reageer op dit artikel