nieuws

Hof zet zaak schuldeisers contra Hurks voort

bouwbreed

De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI gaat bij het gerechtshof in Den Bosch een overzicht indienen van vorderingen die veertien bouwbedrijven menen te ke verhalen op Hurks beheer BV in Eindhoven, de Eindhovense eigenaar Th. Hurks en de voormalige Bouwgroep Hurks, thans Naba Beheer BV in Oisterwijk.

De totale vordering tegen de bouwonderneming en Hurks als privepersoon beloopt bijna f. 2,5 miljoen.

De schuldeisers die door SOBI worden vertegenwoordigd, hebben begin jaren tachtig opdrachten vervuld voor HBA, een Amsterdamse dochteronderneming van de Bouwgroep Hurks. SOBI stelt dat Hurks bewust erop heeft aangestuurd dat er bij de dochteronderneming van Hurks niets meer te halen viel toen HBA in september 1984 failliet ging. In die periode raakte de gehele bouwsector in het slop. De gedupeerde bedrijven zijn voornamelijk in Noord-Holland gevestigd.

Roekeloos

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 30 juni 1993 uitgesproken dat de Bouwgroep Hurks de schuldeisers vanaf 1 juli 1984 had moeten waarschuwen dat de financiele positie van HBA uitzichtloos was en dat de onderaannemers en leveranciers niet meer betaald konden worden. Het gerechtshof heeft ook geoordeeld dat Hurks zelf ‘bewust roekeloos te werk is gegaan’ hetgeen ertoe heeft geleid dat HBA met een omvangrijke schuldenlast kwam te zitten. De opbrengsten uit de poen die HBA met een omvangrijke schuldenlast kwam te zitten.

De opbrengsten uit de poen die HBA in uitvoering had vloeiden rechtstreeks door naar de kredietverlenende bank. Daar grepen de schuldeisers dan ook naast. De Dienst Volkshuisvesting in Amsterdam, waar HBA voor werkte, beoordeelde de financiele positie verre van rooskleurig gezien de jaarrekening van de Bouwgroep van 1982.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof zijn Hurks, Hurks Beheer en Naba Beheer bij de Hoge Raad in Den Haag in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft de bouwonderneming deze maand niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de rechtszaak bij het gerechtshof wordt voortgezet. Het hof had SOBI gevraagd een lijst over te leggen van vorderingen op Hurks. Het hof heeft voorgesteld de zaak te schikken. De schuldeisers eisen wel dat bij hun vorderingen van na 1 juli 1984 nog de rente wordt geteld.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels