nieuws

Herziene Nota Stankbeleid regering is onuitvoerbaar

bouwbreed

De herziene nota stankbeleid van de regering is niet uit te voeren. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerde studie van TNO in opdracht van de werkgeversorganisatie VNO.

Brouwerijen, koekfabrieken, de conservenindustrie, cacaoverwerkers enzovoort zouden vijfhonderd meter tot elf kilometer van woningen verwijderd moeten blijven om te mogen produceren, zelfs als ze miljoenen steken in schoorstenen tot een hoogte van veertig meter en in installaties om afgassen te reinigen. Zonder die investeringen zouden ze een afstand van vijftig kilometer in acht moeten nemen.

Voor kleinere bedrijven als cafetaria’s en bakkerijen betekenen de normen uit de regeringsnota dat ze honderd meter of meer afstand moeten houden van hun klanten, dus moeten verdwijnen uit de bebouwde kom.

Brandbrief

Ook voor VVD-Kamerlid Te Veldhuis staat inmiddels vast dat de normen van de regering veel te scherp zijn voor een klein land als het onze. De dreiging dat bedrijven ons land de rug toekeren is volgens hem reeel. Hij reageert hiermee op een brandbrief van elf branche-organisaties aan de Tweede Kamer. In de brief wordt erop gewezen dat er geen Europese norm is voor geuremissie en dat bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zullen uitwijken.

“De normen uit de herziene Nota Stankbeleid deugen niet, de meetmethoden deugen niet en geschikte technieken om de stankoverlast aan te pakken ontbreken”, aldus Te Veldhuis. Hij vindt dat de nota “geen goede basis kan zijn voor definitief beleid”.

Geurpanels

Deskundigen plaatsen grote vraagtekens bij de meetmethode. Er worden ‘geurpanels’ gevormd van vijf tot acht personen. Zij moeten het verschil ruiken tussen geheel zuivere lucht en monsters die genomen worden bij de industrie. Als de helft van de ruikers een verschil bemerkt geldt dat al als een geureenheid.

Te Veldhuis vindt dat de herziene nota het paard achter de wagen van een goed milieubeleid spant. Voor het reinigen van afgassen is extra energie nodig en dat leidt weer tot meer uitstoot van verzurende stoffen en van het broeikasgas CO2.

De elf branche-organisaties schrijven aan de Tweede Kamer dat de gevolgen van de herziene nota stankbeleid sterk dreigen te worden onderschat. Eerder onderzoek door TNO wees al uit dat uitvoering van de nota tussen de f. 25- en f. 50 miljard zou kosten.

Zo zouden veel grote bedrijven moeten worden verplaatst of hele woonwijken tegen de vlakte moeten. “In de praktijk blijkt nu al dat er vrijwel geen locatie in ons land te vinden is waar met haalbare technische voorzieningen aan de normen van de nota kan worden voldaan”, aldus de brandbrief. “Met veel verlies aan arbeidsplaatsen zullen bedrijven buiten Nederland een nieuwe locatie zoeken.”

Reageer op dit artikel