nieuws

Eindbod van bouwers valt verkeerd bij vakbonden

bouwbreed

Er valt met de vakbonden absoluut niet te praten over het eindbod dat werkgevers bij de cao voor het bouwbedrijf woensdag in Woerden op tafel hebben gelegd. Dat eindbod impliceerde dat alle wensen en verlangens voor een tweejarige cao gefinancierd zouden moeten ke worden uit maximaal 5,5 % loonkostenstijging.

Een dergelijk aanbod was, zo vernamen wij uit werknemerskring, voor de bonden bijna aanleiding om de onderhandelingen af te breken.

Want binnen die 5,5 % zouden de loonsverhogingen uit prijscompensatie, een eventuele eindejaarsuitkering aan wao-ers, alle onkostenvergoedingen en aanpassing van de vut betaald moeten worden.

Bovendien wensen de werkgevers de totale vut-uitkering te stellen op 300 % van het laatst verdiende jaarloon, waar de bouwbonden 400 % hebben gevraagd.

Maatwerk

Waar werkgevers aandringen op zoveel mogelijk maatwerk per onderneming, wensen de bouwbonden op het terrein van de medezeggenschap nieuwe structuren binnen de onderneming waardoor werknemers mee ke praten. Ook daarover wensten werkgevers geen afspraken te maken, zo vernamen wij van voorzitter Fr. van der Meulen van de bouwbond-CNV.

Ook over een detacheringsregeling, waardoor bij tijdelijk werk in het buitenland het werklandbeginsel wordt toegepast, wensten werkgevers niet te onderhandelen. Men wacht op dit punt Europese regelgeving af.

Volgens Van der Meulen is het totale aanbod van werkgevers niet eens voldoende voor een eenjarige cao, laat staan voor een tweejarige overeenkomst.

‘Kwaad bloed’

Een woordvoerder van de bouwbond-FNV gaf te kennen dat de voorstellen van werkgevers, die als een eindbod werden gepresenteerd, bij de vertegenwoordigers van deze bond kwaad bloed zetten. “We vatten dit op als een dictaat en dan heeft verder onderhandelen weinig zin.”

Ook het betalen van een eindejaars-uitkering van – 1000 aan wao-ers wensen werkgevers afgeschaft te zien. Volgens werkgeversonderhandelaar Vahstal is er al genoeg gedaan voor niet-actieven en zal men de aandacht nu op actieven dienen te richten, aldus rapporteerde de vakbondsman.

Alleen op het punt van de roostervrije dagen is geringe voortgang gemaakt. De vakbonden wensten de atv-dagen voor het gehele jaar te regelen. Werkgevers wensten vooralsnog niet verder te gaan dan de dagen 27 en 28 februari alsmede 14 april als roostervrije dag aan te merken.

Het verzoek van de bonden om ook 5 mei als zodanig aan te merken kon geen genade vinden bij werkgevers. Werknemers mogen die dag wel vrij nemen, maar dan wel voor eigen rekening.

Hoewel de animo tot verder onderhandelen bij de bonden niet groot bleek, is besloten tot een extra bijeenkomst op maandag, 16 januari bij de bouwbond CNV in Odijk.

Reageer op dit artikel