nieuws

Drenthe niet langer onder financieel toezicht rijk

bouwbreed Premium

De provincie Drenthe staat niet langer financieel onder toezicht van het rijk. Staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken heeft dit het provinciebestuur laten weten. Binnenlandse Zaken heeft besloten de begroting van Drenthe over 1995 alsnog goed te keuren. Na een nadere toelichting van de provincie concludeert het ministerie nu dat de begroting voor het dienstjaar 1995 reeel sluitend is. Alleen voor begrotingswijzigingen die een beroep doen op de algemene reserves, heeft de provincie vooraf goedkeuring nodig. Dat gebeurt zelden.

De laatste keer dat in Drenthe sprake was van zo’n begrotingswijziging was in 1987. Toen ging het erom de extra kosten ten gevolge van ijzelschade op te vangen. Drenthe komt nu feitelijk in dezelfde financiele verhouding tot het rijk te staan als de tien andere provincies. Eind 1994 werden de Drenthe en Zeeland financieel onder curatele gesteld. Volgens Binnenlandse Zaken had Drenthe onvoldoende rekening gehouden met salaris- en prijsstijgingen.

Reageer op dit artikel