nieuws

De taak van de ondernemer

bouwbreed

Er worden heel wat zaken genoemd die tot de taken van een ondernemer behoren: zorgen dat zijn bedrijf rendeert, dat het blijft voortbestaan, dat zijn omzet en winst groeien, dat hij zijn personeel een goed menswaardig bestaan geeft, dat hij zijn klanten netjes bedient zodat ze terugkomen, dat hij bijdraagt aan de economie van zijn land. En zo kan men nog vele andere zaken opsommen die tot zijn takenpakket behoren.

Onder al deze zaken zit evenwel een onvermijdelijke hoofdtaak: de ondernemer heeft de juiste beslissingen te nemen. De rest, van hoe groot belang ook, simpel of ingewikkeld, is in feite routine. Wanneer de juiste beslissingen worden genomen, komt daar logisch uit voort wat er hoort te volgen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd.

Nu is er een correctie mogelijk op deze noodzaak de juiste beslissingen te nemen. Een ondernemer is geen onfeilbaar genie, maar een mens. Hij maakt dus eveneens soms fouten. En dat mag, af en toe!

In hoofdzaak moeten zijn besluiten juist zijn, want anders wordt zijn bedrijf op de markt uitgeschakeld en nemen anderen de taak over. Bij deze logica blijft er steeds een probleem: op het moment dat een beslissing moet worden genomen, is nog geen mens in staat uit te maken of de beslissing juist is, juist zal blijken. Soms vindt men dat spoedig uit, soms duurt het lang eer de resultaten bekend worden.

In de meeste gevallen is het echter niet meer mogelijk de zaak terug te draaien. Er zijn maatregelen genomen, er is geld uitgegeven, mensen hebben opdrachten uitgevoerd en verplichtingen tegenover derden zijn aanvaard. Als blijkt dat de beslissing anders had moeten zijn, zit men met de gebakken peren.

Meestal blijven de gevolgen beperkt tot het betreffende bedrijf. Ze leveren verlies op in de exploitatie; van een gewone tegenvaller tot het verlies van de relatie. Slechts zelden zullen er ontslagen volgen en het komt gelukkig uiterst weinig voor dat het bedrijf ten gronde gaat. Toch zien we dat vooral van de meeste nieuwe bedrijven een zeer groot deel al snel weer verdwijnt. Dikwijls heeft de oprichting van de zaak onvoldoende grond gehad en heeft men zich verkeken op de problemen van financiering of werking.

Nu neemt een ondernemer natuurlijk niet met opzet foutieve beslissingen. Vaak kun je zeggen: hij wist niet beter! Domheid is de grote oorzaak van falen. Maar ook bedrijven die lange tijd floreerden, geven soms de geest. Dikwijls zijn dan starheid en sloomheid de oorzaken van het debacle.

Wat kan een ondernemer nu doen om niet in zulke fouten te vervallen? Extra goed nadenken over zijn doel en methoden. Er dient voldoende tijd te zijn voor het nemen van een beslissing.

Tenslotte neemt men zulke belangrijke beslissingen niet elke dag, zodat ze echt wel enige tijd mogen vergen. De ondernemer die verdrinkt in de problemen, heeft zijn zaakjes slecht voor elkaar.

Ook moet de ondernemer zo goed mogelijk geinformeerd zijn. Dat wil niet zeggen dat hij alles moet weten, want dat kan gewoon niet. Wel veel. Daarnaast dient hij gebruik te maken van de paar aangewezen managementmethoden, die voor zijn onderneming gelden. Ontdaan van alle dure termen, is management eigenlijk vrij eenvoudig, namelijk logisch en begrijpelijk.

Niet alleen zal men merken dat de goede ondernemer tijd heeft voor wijze beslissingen. Zijn bedrijf kan gezond en jong blijven en ’s mans leven nuttiger en prettiger zijn. Natuurlijk is het tegenwoordig meestal geen kinderspel en zijn de eisen hoog. Maar een heksentoer is het gewoonlijk niet indien de voorwaarden deugen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels