nieuws

Combinatie ook voor midden-grote bedrijven aantrekkelijk

bouwbreed

Ook voor middelgrote bedrijven is het aangaan van een combinatie met collega’s erg aantrekkelijk. Dat is de ervaring van directeur A.J.M. (Ton) Vergeer van het Aannemingsbedrijf Vergeer Reeuwijk BV. Zijn bedrijf heeft ongeveer dertig medewerkers in vaste dienst maar dank zij een combinatie is dat nu onder meer betrokken bij een plan voor de bouw van 150 woningen in zijn vestigingsplaats.

“Het is voor een kleine aannemer altijd moeilijk om de eerste stap naar wat grotere poen te zetten”, verzucht Vergeer. Ook ditmaal spreekt hij uit ervaring. Het door hem en zijn achterneef Th. C.J. Vergeer (Dirk) een kwart eeuw opgerichte bedrijf is ook geruime tijd van beperkte omvang geweest en het was niet zo eenvoudig de sprong naar ‘groter’ te maken. Ton Vergeer: “In het begin wilden we beslist niet te hard groeien al hadden we na een jaar verbouwingen al opdrachten voor een woonhuis en een bedrijfsruimte. We durven best risico te nemen maar we zijn nogal secuur. We wilden eerst wat eigen geld kweken.

Daarbij wilden we een goede ploeg om ons heen hebben: we hebben zelf mensen opgeleid voor de werkvoorbereiding, de calculatie en de uitvoering. Toen dat eenmaal achter de rug was dachten we: nu moet het maar eens gebeuren, we ke groeien. Maar het duurde wel even voor we de kans kregen. We konden immers geen flinke poen laten zien. We hoorden nog al eens: Ik durf het echt niet me je aan. We zouden bijvoorbeeld graag het gemeentehuis van Reeuwijk hebben gemaakt, maar dat ging mooi niet door. Bovendien, ik heb het nu over begin jaren tachtig: er was een enorme keus aan ervaren aannemers en men zat niet op nieuwkomers te wachten. Je moet echt iemand tegenkomen die zegt: Geen probleem, ik heb je andere werk gezien, je moet dat grotere project ook ke maken.”

In het geval van Vergeer kwam die ‘iemand’ in de vorm van een Reeuwijkse woningbouwvereniging. Vergeer bouwde in 1988/1989 een complex van 33 woningen, waarvan 23 voor eigen rekening en risico en tien voor de corporatie. Toen was het hek van de dam en er volgden talrijke opdrachten, zoals voor een bouwmarkt met daarboven vier appartementen in Gouda, tachtig woningen in de Oude Tol in Reeuwijk, 33 woningen in Gouda op een lastige inbreilocatie en het RCM Filmlaboratorium in Hilversum en de bouw van zogenaamde Trustwoningen met een zeer korte bouwtijd.

Combinatie

Maar eigenlijk zou Aannemingsbedrijf Vergeer Reeuwijk nog wel wat grotere poen onder handen willen menen en, zo meent de directie, dat gaat het best in combinatie. “Zo hebben we met twee collega’s een combinatie gevormd voor de ontwikkeling van een plan voor in totaal 150 woningen in Reeuwijk. Dat doen we in samenwerking met de gemeente, een stedebouwkundige en enkele architecten. Het gaat in die combinatie zo goed dat we nu al zitten te denken aan continuering: aan het bouwen in bijvoorbeeld Zoetermeer en in de omgeving van Utrecht. Ja, het zit er dik in dat de samenwerking wordt voortgezet, want het klikt tussen ons.”

Ton Vergeer ziet tal van voordelen in een combinatie: “Ten eerste natuurlijk het aanpakken van grote poen. Verder de spreiding van de risico’s. En niet te vergeten het gebruik maken van elkaars specifieke deskundigheid: het ene bedrijf heeft bijvoorbeeld heel goede stedebouwkundige contacten, het andere beschikt toevallig over nogal wat materieel en bij een derde is de administratieve staf, waarvan de combinatie gebruik kan maken, sterk ontwikkeld.” Voor de continuiteit is een combinatie ook belangrijk: “Je zegt bijvoorbeeld tegen je collega: ik heb even een ander werk, ga jij verder met het grote plan. En een poosje later is het omgekeerde het geval.” Zo help je elkaar en je blijft aan het werk.

Andere markt

Terugkijkend over de afgelopen jaren komt Vergeer tot de conclusie dat naar zijn mening de bouw een heel andere markt is dan toen hij begon. Vergeer: “Eerst haalden we via inschrijvingen toch wel een tachtig procent van ons werk binnen, nu is dat maar een vijftien procent. De meeste werken worden in bouwteam uitgevoerd. “Dat betekent dat het hebben van goede relaties nog belangrijker voor ons is dan vroeger; het betekent ook dat we de bouwmarkt heel goed moeten kennen, dat we in een vroeg stadium moeten weten wat er gebouwd gaat worden. Belangrijk is ook dat je een betrouwbare partner bent. Je bent vanaf het prille begin bij het po betrokken en de opdrachtgever moet ervan overtuigd zijn dat je te vertrouwen bent; dat je niet alleen kwalitatief goed werk levert maar de zaken ook financieel goed afwikkelt.”

Vergeer vertelt dat zijn bedrijf meer dan eens zo vroeg bij een po wordt betrokken dat er nog geen eens een architect bekend is. “Het gebeurt meermalen dat ze aan mij vragen: Jij hebt veel ervaring in de bouw. Wie stel jij als architect voor? Ik vind dat wel een fijne manier van werken al zijn er ook wel nadelen. In de eerste situatie is het zo dat je beter kon bijsturen, bijvoorbeeld door aan meer inschrijvingen deel te nemen en desnoods door wat scherper te schrijven, met andere woorden met minder winst genoegen te nemen als dat voor de continuiteit nodig was. In het tweede geval is het zo, dat als de uitvoering van een werk, waar je in het bouwteam zit, op zich laat wachten, bijvoorbeeld door procedurekwesties, zo’n gat moeilijk op tijd is te vullen. Werken in een combinatie kan dan weer een oplossing zijn.”

Weinig instroom

Aannemingsbedrijf Vergeer heeft, net zoals zoveel collega’s, ook te maken met de geringe instroom van vakmensen in de bouw. “Ik mag zeggen dat we momenteel wel voldoende medewerkers hebben, maar natuurlijk is er ook bij ons wel eens verloop en dan is het heel moeilijk nieuwe mensen te krijgen.” Ton Vergeer ziet maar een mogelijkheid: het verbeteren van het image de bedrijfstak. “Het verbeteren dus van de sfeer in en het aanzien van de bouw. Het moet zo worden dat men zegt: Ik vind het leuk om in de bouw te werken, het is fatsoenlijk werk met goede arbeidsvoorwaarden. Het is gelukkig al een groot verschil met nu en tien jaar geleden; er is veel verbeterd ook wat de veiligheid betreft. De bouw – wij dus met zijn allen – zullen er alles aan moeten doen de arbeidsomstandigheden te verbeteren en die verbeteringen ook uit te dragen onder meer door een goede voorlichting op de scholen.”

Een kwart eeuw Vergeer Reeuwijk

Timmerman A.J.M. (Ton) Vergeer was 21 jaar toen hij een kwart eeuw geleden de kans kreeg een al jaren door hem gekoesterde wens in vervulling te doen gaan. Samen met zijn even oude achterneef metselaar Th. C.J. Vergeer (Dirk) kocht hij het timmerbedrijfje van Cees Macdaniel in Reeuwijk. Ton Vergeer: “We namen de zaak over toen de eigenaar in de tachtig was en vrijwel geen werk meer had. Dit was een mogelijkheid een zaak op te richten, omdat we aan de voorwaarden van een ‘echte’ oprichting, zoals een kapitaal hebben van – 5000 en de nodige ervaring niet voldeden. Onze eerste klus was het verbouwen van een boerderijtje tot een ruimte voor ons bedrijf. Die ruimte werd al na twee jaar onteigend waarna we grond en opstallen kochten aan de Zoutmansweg in Reeuwijk.” Hier is het bedrijf nog gevestigd en het heeft inmiddels 6000 van de 14.000 beschikbare m2 bebouwd. Hoewel het bedrijf 1 december 1969 werd opgericht en dus eind vorig jaar 25 jaar bestond, wordt het jubileum dit jaar gevierd. In het voorjaar gaan de medewerkers en hun partners een tweedaagse reis naar een Europese hoofdstad maken. Als het nieuwe kantoor gereed is wordt een receptie gehouden voor zowel het jubileum als de opening van het nieuwe kantoor.

Reageer op dit artikel