nieuws

Boekje architect

bouwbreed Premium

Thijs Asselbergs

Thijs Asselbergs was vijf jaar stadsarchitect in Haarlem. Zijn naam is met zeer uiteenlopende poen verbonden. Hij streefde naar een publieke discussie over stedebouw en architectuur, maar slaagde daar slechts ten dele in. Een boekje lijkt een verantwoording van deze periode.

Wim van Heuvel

In het boekje is getracht de resultaten te beschrijven die Asselbergs bereikt heeft. Daarbij kreeg hij soms een stroom van kritiek over zich heen, die waarschijnlijk ten dele terecht was. Het culmineerde in de moeizame procedure rond het Enschede-complex.

Het was een schoolvoorbeeld van ambtelijke minachting van terecht opgeeiste inspraak die deemoedig door bestuurders achteraf werd erkend. Als stadsarchitect kun je daar weinig aan doen. Zelfs het initiatief om er een Spaanse ontwerper bij te halen is dan niet effectief meer.

Dit laatste po waarmee stadsarchitect Asselbergs in zijn korte loopbaan werd geconfronteerd, toont ook de zwakte van de functie aan. In dienst van de gemeentelijke overheid wordt men geconfronteerd met de politieke besluitvorming die bij het onderhavige aangekochte en stevig vervuilde terrein prioriteit gaf aan een ongelukkig hoge bebouwingsdichtheid rond een nieuw pleintje.

Het verlaten van zijn post als stadsarchitect staat los van dit project, waarbij Asselbergs zelfs nog als extern adviseur betrokken blijft. Zijn verdere werkzaamheden zijn zichtbaar geworden in enkele ontwerpen, ondermeer voor een kilometer lange luifel boven bestaande winkels, een opvallende brug en het kantoorgebouw voor het plaatselijke energiebedrijf.

Daarnaast verscheen een architectuurnota waarop verder beleid geent moet worden.

Het boekje is door Cilly Jansen, coordinator van Architectuur Lokaal, geschreven. Het werd goed verzorgd door het ABC Architectuurcentrum in Haarlem met uitgever Architectura en Natura Pers op de markt gebracht.

C. Jansen: ‘Thijs Asselbergs – stadsarchitect van Haarlem 1990-1994’. Uitgave: Architectura en Natura Pers, Amsterdam 1995. Formaat 21 x 21 cm, 72 blz.

ISBN: 90 71570 48 7.

Prijs: (gebonden in een linnen band) f. 24,50.

Reageer op dit artikel