nieuws

Bodemdaling noopt tot renovatie van zeesluizen

bouwbreed Premium

Het zeesluizencomplex bij Farmsum en de grote oude zeesluis bij Delfzijl worden gerenoveerd en opgehoogd. Dat is noodzakelijk omdat door gaswinning van de NAM de bodem zo’n dertig tot veertig centimeter is gedaald. Momenteel onderzoekt de provincie Groningen welke maatregelen moeten worden genomen. Het onderzoek wordt dit jaar afgerond.

Zowel de deuren, de zeewerende hoogte, de kolkwanden als het betonwerk van de sluizen zijn inmiddels zo’n achttien centimeter gedaald. Nieuw betonwerk, het ophogen van de sluishoogte en de kolkwanden, het versterken van de deuren en het verhogen van de hydraulische aandrijving die in een kelder zit maar bijna in het water is gezakt, zijn maatregelen die moeten worden genomen.

Wanneer met de werkzaamheden wordt aangevangen is nog onbekend. De kosten worden betaald uit de ‘bodemdalingspot’, die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen de provincie Groningen en de NAM.

Vorig jaar werd in Groningen als gevolg van bodemdaling voor zo’n f. 32 miljoen ‘verspijkerd’ waaronder de dijken langs het Eemskanaal. Momenteel wordt onder andere gewerkt aan het ophogen van het havencomplex in Delfzijl. Ook is men bezig met het opknappen van een aantal gemalen waaronder de f. 8 miljoen kostende renovatie van gemaal Duurswold in Delfzijl.

Reageer op dit artikel