nieuws

Beter isoleren in het belang van het milieu

bouwbreed Premium

Op de Bouwbeurs in Utrecht introduceert Isover, fabrikant van glaswol- en steenwolisolatiematerialen twee nieuwe produkten. Het betreft Panoroc C en Isover thermo-fire panel. Voorts pleit het bedrijf voor beter isoleren in het belang van het milieu.

Panoroc C is een heel drukvaste onbeklede steenwolplaat. Hij is speciaal ontwikkeld voor toepassing op plaatsen die aan hoge eisen van beloopbaarheid moeten voldoen op het platte dak. De plaat valt volgens het KOMO attest-met-certificaat in de begaanbaarheidsklasse C.

Met de tweede plaat, de Isover thermo-fire panel zijn metalen gevels van onder andere binnendoosconstructies dertig of zestig minuten brandwerend te maken. In samenwerking met Prince Cladding heeft Isover BV te Capelle a/d IJssel deze constructie bij TNO op brandwerendheid laten testen. Door het toepassen van deze hardgeperste glaswolplaten is tevens een gevel te realiseren met een warmteweerstand van tenminste een Rc van 2,5 m2K/W. Hiermee wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de energiezuinigheid, zoals verlangd door het Bouwbesluit. Het paneel is licht van gewicht en derhalve gemakkelijk te hanteren.

Milieu

In de afgelopen jaren zijn vooral ten aanzien van het milieu door de overheid een aantal eisen geformuleerd en verscherpt . Ook de bouw zelf neemt initiatieven. Op de stand van Isover geeft het bedrijf weer hoe het daarmee omgaat. Zo bevordert het ‘Integraal ketenbeheer’ het terugdringen van het grondstoffen gebruik door het aanpassen van produktieprocessen, het beperken ervan, het scheiden van produkten en hergebruiken van bouw- en sloopafval.

Isover is hierop ingesprongen en gebruikt voor zijn produktieproces als grondstof voor zijn glaswol, inmiddels al meer dan 55% glasscherven, waardoor het bedrijf op primaire grondstoffen bespaart. Tevens wordt daardoor aanzienlijk op energie bespaard en uitstoot van CO2 verminderd. Door het toepassen van nieuwe branders in de glasoven, waarover we reeds in Cobouw schreven, is de emissie van de NOx(stikstofoxyden) met meer dan 40% gereduceerd.

Vermijd afval

‘Vermijd isolatieafval’. Dat is de titel van een poster, waarin wordt aangegeven hoe glaswolafval op de bouwplaats is te vermijden, door onder andere gebruik te maken van de reststroken van Isover-glaswolisolatie. “Preventie geniet de voorkeur boven recycling. Een aantal retoursystemen voor afval leveren geen ecologische winst op en zijn bovendien economisch onrendabel vandaar de preventieve benadering”, aldus Isover.

De poster is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek onder verwerkers van de isolatie en is uitgewerkt door BKB (BV Kwaliteitsverklaringen Bouw). Daaruit is gebleken dat bij een zorgvuldige en nette verwerking op de bouwplaats het afvalpercentage onder de 1% kan blijven. Gebeurt dit niet dan loopt het al snel op tot 5%. Gebruikt men vervolgens de afvalstroken dan is het afval van glaswol bijna tot nul te reduceren.

Dikker isoleren

Dikker isoleren is beter voor het milieu. “Het lijkt zo eenvoudig”, aldus Isover. Door in nieuwbouw en renovatie veel meer aandacht te schenken aan isolatie is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van energieverbruik en emissies. Met de huidige regelgeving zullen de doelstellingen volgens Isover van het NMP2 en de vervolgnota Energiebesparing niet worden gehaald.

“Verhoging van de Rc-waarde van 2,5 naar 4,5 m2K/W, leidt wel tot deze doelstellingen”, zo stelt Isover. Dit isolatieniveau is met de huidige detaillering nu al haalbaar voor bijvoorbeeld hellende daken en gevelsluitende elementen. Tijdens de beurs geeft Isover een milieukrant uit waarin deze zaken uitputtend worden behandeld.

Reageer op dit artikel