nieuws

Alkmaar wil haven aan Boekelermeer

bouwbreed Premium

De gemeente Alkmaar en een aantal bedrijven doen in januari onderzoek naar de haalbaarheid van een insteekhaven aan het Boekelermeer. Diverse bedrijven, waaronder de Huisvuilcentrale en de zandoverslag in Alkmaar-Noord, hebben belang bij een dergelijke haven. De zandoverslag zit volledig ingeklemd door nieuwbouw en moet om milieutechnische redenen verhuizen. De resultaten van het onderzoek worden in maart verwacht.

Uit het onderzoek moet blijken of de haven ten zuiden van Alkmaar ruimtelijk inpasbaar is en of de activiteiten in en rond de haven de geluidsnorm van 60 decibel niet overschrijden. Als het onderzoek positief uitvalt, kan volgend jaar met de bouw worden begonnen. De insteekhaven is bedoeld voor de overslag van zand en grind en voor vuilcontainers die per schip worden aan- en afgevoerd.

Met de aanleg is een bedrag van enkele miljoenen gemoeid. De kosten zullen door gemeente en bedrijven worden gedragen. De gemeente verwacht voor dit po diverse subsidies in de wacht te slepen.

Reageer op dit artikel