nieuws

A’damse raad stoeit met referendumvraag

bouwbreed

De tegenstanders van de bebouwing van het weilandje de Vrije Geer in het Amsterdamse Sloten krijgen hun referendum, maar het is zeer de vraag of de kiezers straks ook begrijpen wat de gemeente hun voorlegt. De vraagstelling blinkt niet uit in helderheid. Dat vinden de fracties van de PvdA, Groen Links, Groen Amsterdam en de Socialistische Partij in de Amsterdamse gemeenteraad. Het referendum over het weilandje is correctief. Dat betekent dat de burgers een oordeel vellen over een reeds genomen raadsbesluit. De gemeente wil weten of de Amsterdamse burgers ermee instemmen dat er woningen en een tramlijn komen op de Vrije Geer in Sloten.

Dat is echter als volgt geformuleerd: ‘Bent u het eens of oneens met het besluit van de gemeenteraad om vast te houden aan zijn besluit van 21 april 1993, nr. 227 (Gemeenteblad afd. 1 blz. 1057), inzake het handhaven van de reservering voor een tramtrace recht door het weilandje de Vrije Geer in de richting van de Middelveldsche Akerpolder en het plandeel West te bebouwen conform het in 1992 bijgestelde ‘Ruimtelijk Programma van Eisen Nieuw Sloten.’

“Kan dat ook in gewone mensentaal?”, verzuchtte R. van Duyn van Groen Amsterdam. Zijn motie en die van Groen Links met voorstellen om de vraag te versimpelen haalden het echter niet. Het referendum vindt eind mei plaats, tegelijkertijd met de volksraadpleging over de opheffing van Amsterdam en de vorming van een stadsprovincie. De gemeenteraad prikt op 8 februari een definitieve datum.

Reageer op dit artikel