nieuws

AVBB wil betere spreiding extra woningbouw tot 2005 Bouw kan forse verhoging programma makkelijk aan

bouwbreed

De bouwbedrijven ke de door het ministerie van VROM aangekondigde forse verhoging van het bouwprogramma met nog eens 140.000 woningen makkelijk aan. “Er is voldoende produktiecapaciteit in de bouw”, zo stelt het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in een reactie. Wel vinden de bouwwerkgevers dat, als het zover komt, het werk beter gespreid over de gehele periode 1995-2005 moet vrijkomen. “Het mag niet zo zijn dat al het werk in twee jaar tijd wordt aanbesteed.”

De reactie van het AVBB volgt daags na het bekend worden van een brief van ex-minister Alders aan de informateurs, waarin wordt aangekondigd dat het bouwprogramma voor de periode 1995-2005 met nog eens 140.000 woningen zal moeten worden verhoogd. Dit aantal komt bovenop de 162.000 woningen extra die al waren aangekondigd in de Trendbrief.

Locatieproblematiek

De verhoging was al aangekondigd in de brief van de bewindslieden van VROM over de locatieproblematiek, zoals die in februari naar de Tweede Kamer is gestuurd, maar destijds waren concrete cijfers nog niet bekend. In juni, ten tijde van de formatie, was dat kennelijk wel het geval.

Het AVBB is in het algemeen positief over de erkenning door VROM van de problemen op de woningmarkt, aldus beleidsmedewerker Ineke Roest. Maar tegelijkertijd bestaat twijfel over de bereidheid van het rijk een bijdrage te leveren in de kosten van die extra woningbouw.

“Op dit moment zijn ons nog geen berichten bekend dat het rijk zijn bijdrage aan de uitvoering van de Vinex zal verhogen. En dan zitten we toch met een probleem. Als er geen geld is, loopt de zaak onherroepelijk vast. Dat is onvermijdelijk. De vraag is of het rijk dan nog ingrijpt, of dat het tegen de lagere overheden zal zeggen: zoek het zelf maar uit.”

Erkenning

“Jammer dat het zo laat is gebeurd, maar het feit dat er te weinig woningen worden gebouwd krijgt nu in ieder geval erkenning”, zo reageert ook drs. D. Hamersma namens de Nationale Woningraad (NWR) op de nieuwe cijfers.

“De NWR onderschrijft de noodzaak van de verhoging van het bouwprogramma. We vragen ons zelfs af of die 140.000 woningen wel voldoende zullen zijn.”

Dat het probleem wordt erkend, neemt de zorgen bij de NWR over de voortgang van de bouwproduktie echter niet weg. “Wij hebben gerede twijfels of het wel zal lukken. Ten eerste omdat er budgettair geen maatregelen zijn aangekondigd om een dergelijke forse stijging van het programma mogelijk te maken. Daar komt dan nog bij dat het ministerie van VROM nog met geen woord heeft gerept over de gevolgen van de hoge rentestand voor de objectsubsidies. Men kan zich nu al grote zorgen maken over de vraag of je bij de huidige rente wel in staat bent om 30 % van de nieuwbouw in de gesubsidieerde sector kunt realiseren, wat toch een doelstelling van het rijk zelf is.”

Ten tweede ziet Hamersma nog steeds problemen op het gebied van de locaties. “Het vinden van de ruimte mag dan wel geen probleem zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je er direct kunt gaan bouwen. Hoe staat het met de bestuurlijke organisatie, zijn de bestemmingsplannen klaar, is de exploitatie wel rond te krijgen? Daar zijn nog heel wat problemen op te lossen.”

Regulier overleg

Volgens Hamersma wordt morgen regulier overleg gevoerd tussen de landelijke centrales van woningcorporaties en staatssecretaris Tommel. “Daar zullen we deze problematiek zeker aan de orde stellen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels