nieuws

Veiligheid van Zeeuwse dijken verminderd

bouwbreed

De veiligheid van enkele tientallen kilometers zeedijk in Zeeland is verminderd, omdat de kleilaag eerder veroudert en verdroogt dan bij de aanleg was aangenomen.

Dat is gebleken uit een onderzoek dat het Waterloopkundig Laboratorium en Grondmechanica Delft in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft verricht.

Op de meeste zeedijken in Zeeland is de toplaag van Zeeuwse klei bij de aanleg bedekt met betonnen blokken. Omdat de klei verdroogt, hebben die blokken minder houvast, waardoor zij bij een storm eerder loslaten. De verweerde klei hieronder is bovendien in zo’n geval niet afdoende als tweede beschermlaag, wat de bedoeling was. Volgens woordvoerders van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat in Delft is de zaak niet alarmerend en vallen de gevolgen van stevige stormen met reparaties steeds achteraf te herstellen. Wel wordt momenteel op proefvlakken in Zeeuws-Vlaanderen geexperimenteerd met verschillende alternatieve reparatiemethoden. “Je kunt daarbij denken aan het aanbrengen van matjes onder de stenen”, geeft R. Jorissen van DWW van Rijkswaterstaat aan. “Of aan het aanbrengen van onderling verband tussen de betonblokken.”

De verminderde veiligheid is volgens hem moeilijk in cijfers uit te drukken. De Deltadijken zijn berekend op een storm met een kracht zoals die statistisch gezien eens in de vierduizend jaar voorkomt. Daarbij is uitgegaan van kansen op hoogwaterstanden, golfhoogten, windsnelheid en dergelijke. Op een van die onderdelen blijkt de veiligheidsreserve nu kleiner dan was gedacht. Los van deze problematiek gaan Rijkswaterstaat Zeeland en de Technische Universiteit Delft als proef een dijk aanleggen die meteen ten prooi wordt gegeven aan het water.

Proef

Op 7 oktober wordt een dergelijke proef uitgevoerd in de kleine zee-arm het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen. Het po is volgens woordvoerder J. van Gorp van Rijkswaterstaat Zeeland van groot belang voor de veiligheid van zeeweringen in heel Nederland. De dijk krijgt een beperkte hoogte van drie meter. Op een film en door sensoren in de dijk wordt vastgelegd hoe de overwinning van het water precies verloopt. “Als het fout gaat met een dijk, moet je weten hoe dat verloopt en hoe snel”‘, geeft Van Gorp aan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels