nieuws

SP wil onderzoek naar rol Brokx in bouw muziekzaal

bouwbreed

De Socialistische Partij (SP) in de gemeenteraad van Tilburg wil dat minister Ed van Thijn (binnenlandse zaken) de gang van zaken onderzoekt rond de komst van een Muziekzaal naar de stad.

Burgemeester G. Brokx houdt volgens de SP informatie over een deel van de financiele dekking geheim, waardoor het op 24 januari genomen raadsbesluit over de Muziekzaal dient te worden vernietigd.

De bouw van de muziekzaal vergt een investering van f. 29,2 miljoen. Een deel van dat geld, ongeveer f. 8 miljoen, moet komen uit een sponsoractie onder Tilburgse bedrijven. Brokx is daartoe persoonlijk al geruime tijd bezig met een rondgang langs het plaatselijke bedrijfsleven. Maar hoe de stand van zaken precies is, weigert hij de gemeenteraad mee te delen, ook niet vertrouwelijk.

‘Geen enkel zicht’

“Over de hardheid van bijna een derde deel van de dekking bestaat aldus geen enkel zicht”, aldus de SP. “Welke afspraken er zijn, wat voor rechtskracht die hebben en wat de voorwaarden zijn, wordt volstrekt geheim gehouden.”

Nu al staat vast dat de Muziekzaal een begrotingstekort van f. 1 miljoen per jaar zal kennen. “Wanneer de in het vooruitzicht gestelde dekking straks niet of niet volledig zal bestaan, betekent dat een verhoging van het exploitatietekort en daarmee een verdere druk op de gemeentebegroting.”

Niet op zichzelf

Volgens de SP staat de handelwijze van Brokx met de Muziekzaal niet op zichzelf. De burgemeester passeert de gemeenteraad volgens haar wel vaker. Zo kocht hij in het najaar van 1992, op eigen gezag maar op kosten van Tilburg, de inboedel (waaronder een luxe bar) van het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sevilla. Dit om er op de bovenste etage van het stadhuis een ontvangstruimte mee in te richten. De kosten beliepen f. 116000. De gemeenteraad keurde de aanschaf achteraf goed.

In de brief aan Van Thijn schrijft de SP ook dat onlangs nog is gebleken dat Brokx voor in totaal f. 500000 toezeggingen heeft gedaan aan een in Tilburg te vestigen Europees Centrum voor Natuurbehoud. Tegenover de gemeenteraad trok hij daarvoor weliswaarhet boetekleed aan, “maar het is wel een erg korte penitentie geweest die hij zichzelf opgelegd heeft, gelet op de wijze van handelen inzake de Muziekzaal”, aldus de SP.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels