nieuws

Zuid-Holland mag bagger storten in Braassemermeer

bouwbreed

Zuid-Holland mag baggerslib in het Braassemermeer storten. De toestemming om 432.000 kubieke meter slib te dumpen, is bekend gemaakt door de Raad van State. Zowel de Zuidhollandse Milieufederatie als het gemeentebestuur van Jacobswoude en de stichting “Tot behoud van het Braassemermeer” hebben ernstig tegen de stort geprotesteerd. De provincie Zuid-Holland hoopt met het dumpen een eind te maken aan het ernstige tekort aan stortplaatsen.

Het baggerslib is afkomstig van het op peil houden van vaarwegen en havens. De bagger komt terecht in een voormalige zandwinput in het Braassemermeer. Tegenstanders vrezen voor ernstige vervuiling van het Braassemermeer. De afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State noemde de klachten overdreven, omdat het slib wordt afgedekt met een dikke zandlaag. Een MER, een milieu-effectrapport, noemt de raad niet nodig. Verder heeft het provinciebestuur uitvoerige milieu-eisen gesteld, waaraan het baggerslib moet voldoen voor er van stort sprake kan zijn, aldus de uitspraak door de Raad van State.

Reageer op dit artikel