nieuws

Zeeland opent inspraak berging baggerspecie

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de Koegorspolder nabij Sluiskil aangewezen als de meest geschikte locatie voor het bergen van baggerspecie uit onder meer de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Het dagelijks bestuur baseerde de keuze op een studie van de Grontmij.

Het westelijk Sloehavengebied, de Rug van Borssele en de Middenplaat kwamen aanvankelijk ook in aanmerking maar vielen af. Voor de planologische inpassing is een uitwerking van het streekplan noodzakelijk. Daarvoor ligt inmiddels een ontwerp gereed. Zeeland begint voor de specieberging een inspraakprocedure. De provincie wil daarmee het draagvlak voor de berging verbreden. Deze periode sluit op 23 januari. Wijziging naar aanleiding van de reacties is in beginsel mogelijk.

Reageer op dit artikel