nieuws

Volgend jaar definitief besluit mededinging

bouwbreed Premium

Het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg heeft laten weten op dinsdag 21 februari 1995 uitspraak te zullen doen in de bodemprocedure, die de Nederlandse bouwnijverheid aanspande naar aanleiding van een verbod der Europese Commissie, van de tot dan toegepaste mededingingsregels.

De Europese Commissie bracht op 2 februari 1992 een beschikking uit, waarmee ze de mededingingsregeling strijdig achtte met de Europese wetgeving. Ze deed dit verbod vergezeld gaan van een boete van zo’n – 52 miljoen.

De bouw tekende direct beroep aan tegen deze beschikking bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. Tevens werd in kort geding opschorting gevorderd van de beschikking totdat op het beroep van de bouw “ten gronde” zou zijn beslist.

Op 16 juli 1992 heeft de president van het Europese Hof in zijn uitspraak in kort geding een zogenaamde ordemaatregel aangekondigd, waarmee onderdelen van de beschikking van de Europese Commissie buiten werking werden gesteld. Die maatregel zou gelden tot een uitspraak in de bodemprocedure zou zijn gedaan.

De Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid liet daarop een ‘Voorlopige Uitvoerings Instructie’ uitgaan, waarin exact werd aangegeven welke zaken er, in weerwil van de beschikking van de Europese Commissie, weer werden toegestaan.

De finale uitspraak in de bodemprocedure zal nu moeten aangeven wat er van de Nederlandse mededingingsregels voor de bouw tenslotte overeind zal ke blijven.

Reageer op dit artikel