nieuws

Uitvoering bouwtaak Eindhoven onder druk

bouwbreed Premium

De bouwtaak van de stad Eindhoven komt onder druk te staan, terwijl daarnaast ook nog eens de gronduitgifte minder geld opbrengt dan verwacht. Dat concluderen B en W naar aanleiding van de gang van zaken bij de ontwikkeling van het gebied II Blixembosch.

Het Eindhovense college is ernstig bezorgd over het tempo waarmee bouwkavels in het gebied worden uitgegeven. Dat moet volgens hem veel sneller gebeuren. Maar ook de oorspronkelijk aangegeven woningdichtheden worden niet gerealiseerd. De plannen gaan uit van gemiddeld 23 woningen per hectare, maar tot nu toe komt het aantal niet boven de 20.

Reden voor B en W om stedebouwkundig adviesbureau Wissing te Barendrecht opdracht te geven een stedebouwkundig plan op hoofdlijnen op te stellen, met parallel daaraan de concept-uitwerking van het eerstvolgende deelplan (III Blixembosch). En communicatiebureau van zandbeek in Eindhoven moet die nieuwe plannen gaan promoten.

Te traag

Plan II Blixembosch kenmerkte zich tot nu toe door een thematische aanpak en extra aandacht voor de architectonische verschijningsvorm. Uit een tussentijdse evaluatie van de Dienst Stadsontwikkeling blijkt nu dat “mede door deze aanpak het uitgiftetempo in de nieuwbouwwijk te traag verloopt en de geplande dichtheden per hectare niet gehaald worden”.

Wissing

B en W willen in die situatie op korte termijn verandering brengen. Door de inzet van Bureau Wissing hopen ze begin volgend jaar met nieuwe plannen te komen voor verdere invulling van II Blixembosch. Dit gebied moet van het college binnen twee jaar zijn volgebouwd conform de nagestreefde woningdichtheid.

De mensen die inmiddels in de wijk wonen zullen van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte worden gesteld.

Reageer op dit artikel