nieuws

Uitkomst debat referte-eis stelt bouwbond CNV teleur

bouwbreed Premium

De bouwbond CNV heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over de aanscherping van de referte-eisen Werkloosheidswet.

Donderdagnacht bleek dat een ruime meerderheid zich uitsprak voor het wetsvoorstel van staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alleen de fracties van GroenLinks, SP, AOV, Unie55+ en Hendriks bleken tegen.

De bouwbonden FNV en CNV hebben sinds het bekend worden ervan diverse keren hun zorgen uitgesproken over de aanscherping van de referte-eis. Het meest recente voorstel, dat in amper twee weken door de Tweede Kamer is gejaagd, stelt als eis voor een ww-uitkering dat iemand 26 van de 39 weken en vier van de vijf jaar voor zijn ontslag moet hebben gewerkt. Iemand die slechts aan de wekeneis voldoet, komt alleen nog in aanmerking voor een uitkering van 70% van het minimumloon.

Voor de bouw betekent dit dat met name de schoolverlaters, jongeren en herintreders in de problemen komen, volgens de bouwbond FNV zo’n 35.000 mensen.

Daarom werden voorafgaand aan het debat de woordvoerders van de grootste fracties nog eens op de hoogte gesteld van de bezwaren die volgens de vakbonden aan het wetsvoorstel kleven. Het mocht niet baten, getuige de overgrote meerderheid van de Kamer, die voor het wetsvoorstel stemde.

Vuurwerk

“We zijn teleurgesteld”, zo laat bestuurder Gijs Wildeman namens de bouwbond CNV desgevraagd weten. “Teleurgesteld dat het voorstel zo gemakkelijk de Tweede Kamer heeft gepasseerd. Ik had wel wat meer vuurwerk verwacht.”

Wildeman blijft van mening dat er onzorgvuldig met het wetsvoorstel is omgesprongen, gezien de zeer korte behandeling in de Kamer. “Bovendien blijf ik vraagtekens zetten bij de motivatie van de staatssecretaris. Volgens mij is het gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel, die niet op beleid is gestoeld.”

Nu het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is, rest de bouwbond volgens Wildeman niets anders dan de leden te informeren, en in het cao-overleg compenserende maatregelen in te brengen. “Daarbij gaan we ook kijken naar de jaren-eis.”

De bouwbond FNV bleek voor sluiting van deze krant niet in staat te reageren.

Reageer op dit artikel