nieuws

SVR ontevreden over aanpak van BV Bouw

bouwbreed

De Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad is niet erg gelukkig met de manier waarop enkele zelfstandig administrerende bedrijfsverenigingen, waaronder die voor de bouwnijverheid, hebben ingespeeld op de nieuwe markt voor onafhankelijke arbodiensten.

Dat blijkt uit onderzoek naar de reorganisaties bij die bv’s na invoering van de wet Terugdringing Ziekteverzuim en de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De wetgever bepaalde daarmee onder meer dat de controle en begeleiding van zieke werknemers niet langer meer een taak van de bedrijfsvereniging zou moeten zijn. Die werkzaamheden zouden moeten worden overgenomen door gecertificeerde arbodiensten.

De Toezichtkamer onderkent het feit dat per 1 januari 1994 nog geen strikte scheiding kon zijn aangebracht gezien het late tijdstip waarop de wetgever een en ander aannam. Maar tegelijkertijd wordt geconstateerd dat sommige bedrijfsverenigingen er, al dan niet willens en wetens, wel erg lang over doen.

Niet volgens de regels

De Toezichtkamer constateerde dat het Sociaal Fonds Bouwnijverheid de “inrichting van de gevalsbehandeling” niet volgens haar regels heeft opgezet. Letterlijk vermeldt de nota: Zo worden in de eerste 26 weken alle werkzaamheden, zowel controle als begeleidende werkzaamheden verricht. Over die werkzaamheden wordt gerapporteerd aan de teams, die de taken van de bedrijfsvereniging verrichten. Deze wijze van werken is actief aangeboden aan werkgevers. Het SFB werkt met een eigen afdeling BCB (Bureau Controle en Begeleiding), die de controle in de eerste twee/zes weken ziekte verricht en begeleiding in de daarop volgende periode voor werkgevers, die niet bij een arbodienst zijn aangesloten. Die BCB maakte gebruik van gegevens over het verzuimverleden, verzameld door het SFB.

De Toezichtkamer constateert “dat het SFB zich hiermee op de markt van de arbodienstverlening heeft begeven en haar taak als bedrijfsvereniging heeft overschreden.” Overigens wordt ook aangetekend dat de BCB per 1 januari geen deel meer zal uitmaken van deze uitvoeringsinstelling, maar, zoals SFB-directeur Schouten het uitdrukte “onder de naam ArboDuo in onderaanneming zal gaan werken van de Arbo Unie, die 39 arbodiensten in zich verenigd”.

Formeel geen scheiding

Vanaf begin 1994 heeft de Toezichtkamer er bij het SFB ook op aangedrongen een formele scheiding aan te brengen met de N.V. Schademaatschappij. Weliswaar heeft deze maatschappij een zelfstandige invulling gekregen met apart personeel en een eigen directeur. Maar die directeur is wel weer formeel lid van de directie van het SFB.

Ook is geconstateerd dat de N.V. Schademaatschappij brieven gebruikt met het logo van het SFB. Ontwikkelingen naar een nieuwe structuur, die wel helemaal aan de bedoelingen van de wet voldoet, zijn de Toezichtkamer wel gemeld, maar formeel is er nog geen antwoord verkregen op de vraag hoe die nieuwe structuur vorm en inhoud zal krijgen.

Reageer op dit artikel