nieuws

Structurele leegstand van kantoren is onvermijdelijk De vraag naar kantoorruimte zal de komende drie jaar nauwelijks groeien. Het aanbod aan kantoorruimte blijft daarentegen stijgen. Het gevolg is een verder oplopende leegstand.

bouwbreed Premium

Dat blijkt uit het derde nationale kantorenmarktonderzoek van Twijnstra Gudde. De gemiddelde leegstand zal eind 1997 oplopen tot zo’n 17 procent. Twijnstra Gudde concludeert na onderzoek onder 1350 kantoorhoudende organisaties dat circa 30 procent van de kantoorgebruikers binnen nu en drie jaar een uitbreiding van de kantoorruimte verwacht. Een op de tien kantoorgebruikers geeft aan dat men binnen drie jaar een forse hoeveelheid overtollige kantoorruimte wenst af te stoten. Per saldo bedraagt de netto uitbreidingsvraag naar kantoorruimte in Nederland slechts een half procent. In 1994 zijn de huurprijzen, in tegenstelling tot vorig jaar, gestegen.

Op dit moment wordt voor kantoorruimte in Nederland gemiddeld f. 233,75 per vierkante meter betaald. Zeventien procent van de kantoorgebruikers betaalt meer dan f. 300 per vierkante meter. Bijna een kwart van de respondenten zegt voor 1997 te willen verhuizen.

Vinex-vastloper

De potentiele verhuizers hebben een voorkeur voor snelweg- en stationslocaties. Volgens Twijnstra Gudde moet bij stations wel sprake zijn van voldoende parkeergelegenheid, anders zal de populariteit van dergelijke locaties afnemen. Twijnstra Gudde constateert dat Vinex (ABC-locatiebeleid) bij een ongewijzigd Rijksbeleid zal vastlopen. “Daarnaast is het maximale prijsniveau voor stationlocaties bereikt.”

De panden die zullen leegkomen dateren in meer dan de helft van de gevallen van voor 1970 en hebben naar verwachting een lage kwaliteit. Structurele leegstand is volgens Twijnstra Gudde onvermijdelijk. De voorkeur van verhuizende organisaties gaat uit naar hoge kwaliteit: flexibel indeelbare gebouwen met een goede klimaatbeheersing.

Reageer op dit artikel