nieuws

Stijging kosten schouwburg Leeuwarden nog onbekend

bouwbreed

Dat de overschrijding van de bouwkosten van de Stadsschouwburg in Leeuwarden – 8 miljoen bedraagt, wordt door verantwoordelijk wethouder Timmermans als een “aanname zonder kennis van zaken” bestempeld. “Over de omvang van de totale bouwkosten valt op dit moment niets met zekerheid te zeggen.”

Hiermee reageert ir. J.A.F.A. Timmermans op het uitgelekte bericht dat het beschikbare bouwbudget voor de stadsschouwburg ‘De Harmonie’ met ruim – 8 miljoen zou zijn overschreden. De schouwburg is gebouwd door Vermeer Bouw bv, dochter van P. Vermeer Verenigde Bedrijven.

Complex ontwerp

De realisering van de stadsschouwburg, die door het Amsterdamse architectenbureau Architecten Cie is ontworpen, heeft echter de nodige voeten in de aarde gehad. Volgens W. Tuininga, hoofd algemene zaken van P. Vermeer Verenigde Bedrijven BV, is er in de loop van de bouw “een complex ontwerp” van gemaakt.

Dat is in zijn visie dan ook de reden geweest dat Vermeer Bouw niet in staat is gebleken de stadsschouwburg op tijd op te leveren. Oorspronkelijk zou het po in maart van dit jaar worden opgeleverd. Het is al met al september geworden.

“We hebben bij de Raad van Arbitrage een bouwtijdverlenging aangevraagd. Die arbitrage loopt nu nog. Het is echter onjuist om de overschrijding van de bouwsom bij ons neer te leggen. Wij zijn ook niet de totale hoofdaannemer van het po. Wij zijn slechts hoofdaannemer over de bouwkundige werkzaamheden”, zo benadrukt Tuininga.

Verwonderd

Een woordvoerder van de gemeente Friesland reageert verwonderd op deze uitlating. Namens wethouder Timmermans laat hij weten dat “dit niet waar is. Vermeer Bouw is hoofdaannemer. Dat daarnaast ook door andere aannemers voor zaken als de installatie en het licht bij de bouw betrokken is geweest doet daar niets aan af.”

Volgens de gemeente is met de totale bouw – 34 miljoen gemoeid. Vermeer zegt desgevraagd dat de aanneemsom – 17,9 miljoen bedroeg. “Wij hebben verder geen inzicht in het totale bouwbudget. De overschrijding zit dan ook niet bij ons.”

Reageer op dit artikel