nieuws

Rijkswaterstaat brengt aanleg N50 in gevaar

bouwbreed

Wegens geldgebrek bij Rijkswaterstaat staat de gecombineerde aanleg van een keersluis en een brug over het Ramsdiep tussen Kampereiland en de Noordoostpolder op de tocht.

De brug vormt een belangrijk onderdeel van de geplande autoweg N50 tussen Zwolle en Emmeloord. De betrokken provincies en Rijkswaterstaat zoeken nu naar een oplossing.

De N50 stond aanvankelijk gepland voor na het jaar 2000. Doordat Flevoland is aangewezen als Europees steungebied en daardoor kan beschikken over vele miljoenen guldens, is de aanleg van de weg in een stroomversnelling gekomen. Rijkswaterstaat heeft echter geen geld gereserveerd voor de verkeersbrug over het Ramsdiep, ervan uitgaande dat pas na 2000 zou worden begonnen met de N50.

Daardoor is de situatie ontstaan dat financiering en planning van de N50 zowel in Overijssel als in Flevoland rond is.

Daarbij inbegrepen zit ook de nieuwe keersluis in het Ramsdiep. Aanleg daarvan in combinatie met een autobrug levert een besparing op van ongeveer f.20 miljoen. Nu er voor de brug geen geld is gereserveerd en later stadium apart moet worden aangelegd wordt dat veel duurder.

Subsidie

De totale kosten van de aanleg van de N50 bedragen f.120 miljoen; de helft daarvan wordt gefinancierd met Europese gelden. Het gedeelte van de N50 in Flevoland moet voor het jaar 2000 klaar zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.

Reageer op dit artikel