nieuws

Ook Comol wil aandeel in boren van tunnels in Nederland

bouwbreed

De twee grote boortunnelcombinaties in Nederland hebben er een collega bij. Comol Tunnelbouw, een internationale boortunnelcombinatie denkt op de Nederlandse markt hoge ogen te ke gooien.

Jan van Staveren

De internationale boortunnelcombinatie Comol werd op 9 november dit jaar opgericht. Deelnemende bouwbedrijven daarin zijn: Welling uit Didam, CFE uit Brussel, Zublin uit Duisburg en Dumez/GTM uit Parijs.

Ir. E.H.M. de Groot van Comol en tevens directeur van CFE denkt dat de combinatie groot genoeg is om aangemerkt te worden als de derde grote boortunnelcombinatie in Nederland naast Boortunnelcombinatie (BTC) en Tubecon.

Het initiatief tot onderzoek van de vorming van een boortunnelcombinatie voor de Nederlandse markt is afkomstig van CFE. De nieuwe boortunnelcombinatie is gevestigd in het pand in Rotterdam waar CFE kantoor houdt. Dit naar aanleiding van een gunstige inschatting voor de toepassing van boortechnieken om de plannen van de vorige minister van Verkeer en Waterstaat te realiseren.

In de beleidsplannen wordt gesproken van versterking van economische structuur en verbeteren van de bereikbaarheid. Daartoe is aanleg van wegen en spoorverbindingen voorzien. Als mogelijke boortunnelpoen ziet De Groot onderdelen van de hogesnelheidslijn, van de Betuwelijn en van metro- en tramlijnen in stedelijke gebieden.

Opdrachten

De gezamenlijke kennis, ervaring en financiele draagkracht van de partners in de combinatie moet het mogelijk ke maken op de Nederlandse markt opdrachten te verkrijgen tot het doen van prijsaanbiedingen. De Groot is daarvan stellig overtuigd. Dat kan zijn voor poen met of zonder ontwerpwerk. De combinatie is in staat op het gebied van tunnelbouw ‘Design and construct’ contracten aan te bieden en te realiseren.

Projecten van de overheid met een omvang in geld van meer dan 5 miljoen ECU moeten volgens de Europese regels openbaar worden aanbesteed. Dat wordt dan veelal gedaan via een openbare aanbesteding met voorafgaande selectie. Opdrachtgevers krijgen door het stellen van eisen aan kennis, ervaring en financiele draagkracht meer greep op de kwaliteit van het uitgevoerde werk.

Met Comol denkt De Groot sterk te staan bij dergelijke aanbestedingen en zeker door de selectieprocedures heen te komen. Dat prijsaanbiedingen van de combinatie ook zullen resulteren in het uitvoeren van werk door Comol staat voor hem wel vast.

Concurrerend

De situatie rond boren van tunnels in de komende jaren biedt ruimte aan drie grote boortunnelcombinaties om gezamenlijk tunnels te boren in Nederland.

In Nederland zullen twee proefpoen worden uitgevoerd om ervaring op te doen met het boren van tunnels in de Nederlandse situatie met slappe grond en hoge grondwaterstand.

Bij de tweede Heynenoordtunnel voor langzaam verkeer zal de start van het boren vallen in 1996. In ’98 moet dit po worden opgeleverd.

De opdracht voor het ontwerpwerk voor deze boortunnel is verkregen door BTC. Dat geeft een sterke uitgangspositie bij het binnenhalen van het contract voor feitelijke uitvoering. Desondanks denkt De Groot dat Comol sterk concurrerend kan zijn.

De spoortunnel onder de Oude Maas in de havenspoorlijn wordt in ’96 aanbesteed. Bij deze twee poen komt mogelijk nog het boren van een hogesnelheidslijn door het groene hart. En ook nog eens de uitbreiding van het OV-net in Amsterdam met een Noord-Zuidlijn in 1996-1997. Al met al werk voor in ieder geval drie grote boortunnelcombinaties zo stelt directeur De Groot van de boortunnelcombinatie Comol vast.

De buitenlandse deelnemers in Comol hebben ruime ervaring in het aanleggen van geboorde tunnels.

Reageer op dit artikel