nieuws

Nog geen handtekeningen onder Vinex-contracten

bouwbreed

De kans dat er dit jaar door de regio’s Haaglanden en Rotterdam nog handtekeningen worden gezet onder de echte Vinex-uitvoeringsconvenanten is klein. Bij Haaglanden moet nog de ‘hobbel’ Ypenburg worden genomen, terwijl in Rotterdam de regiogemeenten zich nog achter het recent bereikte resultaat moeten scharen.

“Men krijgt mij op ieder tijdstip. Of dat nu zaterdagavond of zondagnacht is. Zodra er kan worden ondertekend dan ben ik er. Zo belangrijk vind ik het.”

Aldus staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting over de Vinex-onderhandelingen. Hij zei dit op de bijeenkomst in het kader van het slaan van de eerste paal op de bouwlocatie ‘De Strijp’ in Rijswijk en wel naar aanleiding van de oproep van de Rijswijkse wethouder Weterings vooral voort te maken met de Vinex-onderhandelingen.

Graag had Tommel gezien dat

de uitvoeringsconvenanten nog voor het einde van het jaar zouden zijn ondertekend. De kans dat dit daadwerkelijk nog zal gebeuren, wordt echter door betrokkenen op zowel zijn eigen ministerie als ook in de regio klein geacht.

Resultaten

Wel zijn er resultaten geboekt. Zo is het convenant met Haaglanden bijna rond. Er is nu overeenstemming over de convenanttekst. Haaglanden krijgt – 263 miljoen voor de realisering van 42.500 woningen. Het convenant wordt nu ter goedkeuring aan de betrokken gemeenten, het algemeen bestuur van Haaglanden, de provincie en ministerraad voorgelegd.

Heet hangijzer vormt hier nog de overdracht van de grond van het vliegveld Ypenburg. Met name de vraagprijs van Domeinen voor deze locatie alsmede de toezeggingen die aan de huidige gebruiker Fokker zijn gedaan maken volgens de staatssecretaris de onderhandelingen “complex”. “Maar”, zo benadrukte hij, “ik heb wel het gevoel dat we er snel uitkomen”. Garanties dat dat dit jaar nog zal gebeuren, wilde de bewindsman niet geven.

Voortgang

Resultaten zijn er deze week ook geboekt tussen het ministerie van VROM en de onderhandelingsdelegatie van de stadsregio Rotterdam. Zo is er een principe-overeenkomst over de Rijksbijdrage van – 290 miljoen voor de realisering van ruim 53.000 woningen voor het jaar 2005 in de Rotterdamse regio. Daarnaast wordt de bebouwingsdichtheid van 33 naar 38 woningen per hectare vergroot. In de Regioraad van de stadsregio Rotterdam heeft delegatieleider Vleggeert, tevens burgemeester van Spijkenisse, benadrukt dat hiermee het meest maximale lijkt te zijn bereikt. Binnenkort moet er door het dagelijks bestuur van de stadsregio een protocol worden ondertekend. In dit protocol wordt de intentie onderschreven dat alles op alles zal worden gezet om snel tot definitieve ondertekening van het Vinex-uitvoeringsconvenant over te gaan. Tevens wordt hierin door het Rijk de financiele toezegging gedaan, dat zodra de inkt van de laatste handtekening is opgedroogd de eerste bijdrage wordt overgemaakt.

Details

Volgens een woordvoerder van Rotterdam zijn er nog heel wat details weg te werken alvorens de regiogemeenten tot ondertekening van het convenant zullen overgaan. Zo is er nog het gapende tekort van – 150 miljoen op de realisering van de bouwopgave. Weliswaar aanzienlijk minder dan de door Rotterdam ooit beraamde – 1,10 miljard. Maar toch. “Het wordt nog een hele toer om ze over de streep te krijgen”, aldus de woordvoerder van de Maasstad. Een VROM-woordvoerder: “Met Haaglanden zal het eerder zijn geregeld dan met Rotterdam.”

Reageer op dit artikel