nieuws

Nieuwe lonen voor uta- en bouwplaatspersoneel

bouwbreed

Per 1 januari gelden er zowel voor het bouwplaatspersoneel als voor mensen, waarop de uta-cao van toepassing is, nieuwe lonen. Door welwillende medewerking van de Hout- en Bouwbond CNV zijn we in staat voor het bouwplaatspersoneel de nieuwe week- en uurlonen weer te geven. Voor het uta-personeel gaat het om maandsalarissen.

De verschillende tabellen voor bouwplaatspersoneel; twee voor vakvolwassenen, een voor werknemers in dienst van samenwerkingsverbanden en jeugdige werknemers behoeven nauwelijks enige toelichting.

Alleen voor jeugdige werknemers zijn de opgenomen weeklonen voor 16- en 17-jarigen gerelateerd aan 32 uur werken door partieel leerplichtigen.

Voor 16-jarige partieel leerplichtigen met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon f. 167,28. Voor 17-jarigen, die niet partieel leerplichtig zijn en 40 uur werken, bedraagt het weekloon f. 313,60.

Maandsalarissen

De in de tabel voor uta-personeel weergegeven salarissen zijn maandsalarissen. Als wordt overgegaan tot een vier wekelijkse betalingsperiode dat geldt een salaris dat wordt verkregen door 12 maal het maandsalaris door 13 te delen.

Aan werknemers onder 22 jaar, die voor de eerste maal een dienstverband onder deze cao aangaat en wordt ingedeeld in functieniveau 1, kan gedurende maximaal een jaar een salaris worden toegekend dat tenminste 90 % bedraagt van het minimumniveau van functiegroep 1. Deze salarissen vindt men in de tabel onder ‘inloop’.

De letter b. in de inloopschaal heeft betrekking op vrouwen, allochtonen en langdurig werklozen van 22 jaar en ouder, die weer aan het arbeidsproces gaan deelnemen.

Voor hen geldt dat voor het eerstejaar van het dienstverband een inloopschaal geldt, die ligt tussen het wettelijk minimumloon en het minimumloon van schaal 1. Via twee halfjaarlijkse stappen moet het loon op het niveau van schaal 1 worden gebracht.

Reageer op dit artikel