nieuws

Melkert en sociale partners eens over arbeidsvoorziening

bouwbreed Premium

Minister Melkert van Sociale Zaken en de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de arbeidsvoorziening. Zij werden het eens over een nieuwe structuur en invulling van de bezuinigingen. De kortingen worden door Melkert iets verzacht. Melkert had de arbeidsvoorziening voor 1995 een bezuiniging van f. 100 miljoen opgelegd. Voor de drie jaren daarna gold een bezuinigingsbedrag van f. 500 miljoen.

Er is overeengekomen op de beheerskosten van de arbeidsvoorziening (onder meer personeel en gebouwen) op termijn structureel – 200 miljoen te bezuinigen. Datzelfde bedrag geldt voor de loonkostensubsidies die de arbeidsbureaus verdelen. Verder krijgen de arbeidsbureaus de mogelijkheid om met bij voorbeeld sociale diensten en bedrijfsverenigingen contracten af te sluiten over bemiddeling van werklozen. Dat levert jaarlijks naar schatting f. 50 miljoen op.

Tot slot stelt Melkert als tijdelijke overbrugging voor de jaren 1995 tot en met 1997 enkele tientallen miljoenen guldens beschikbaar.

Reageer op dit artikel