nieuws

Machinaal bestraten

bouwbreed Premium

In Arnhem is twee jaar geleden de Izaac Evertslaan machinaal gestraat. Het was voor de gemeente het eerste po dat op deze wijze werd aangelegd. Toendertijd was het nog een vraagteken hoe het uit zou pakken; daarna is het een uitroepteken geworden. Men is enthousiast over het resultaat, zowel wat kwaliteit als organisatie en snelheid van de uitvoering betreft. De weg ligt er na twee jaar nog perfect bij. Om de kwaliteit hoeft men het zeker niet te laten, zo stelt de gemeente. Na die tijd zijn er enkele andere poen machinaal uitgevoerd, zoals de bestrating op industrie- en bedrijfsterreinen. Bij geschikte projecten gaat de voorkeur nu uit naar machinaal straten.

In Ede wordt bij de aanleg van de nieuwbouwwijken de bestratingsmachine consequent ingezet. Ook voor kleinere stukken zoals de parkeerplaatsen langs de rijwegen. Aan de hand van dergelijke projecten wil men de moderne werkwijze toetsen aan het ‘haalbare’. Is het resultaat goed? Valt er economisch mee te werken? Kunnen partijen naar elkaar toe groeien bij deze werkwijze? Op al deze punten is inmiddels een positief antwoord te geven.

In Borne is het (parkeer) plein bij een nieuw winkelcentrum in de wijk Stroom Esch verhard met grootformaat betontegels. Daar kwam geen grote machine aan te pas, maar een klein handzaam apparaat waarmee men de tegels stuk voor stuk legde. Het apparaat werd beschikbaar gesteld door de tegelfabrikant. Op deze wijze kon de omvangrijke bestrating arbeidsvriendelijk worden aangebracht.

In Rotterdam werd enkele jaren geleden het EMO-terrein (Europees Massagoed Overslag-bedrijf) machinaal gestraat met betonstraatstenen. Men had het voorbeeld van de ECT-terminal redelijk dicht bij de hand. Ook dit po leende zich door de omvang (circa 30 ha van de 60 ha is bestraat) uitstekend voor de moderne bestratingswijze.

De door transport en opslag van kolen zwaar belaste verharding voldoet nog steeds.

Een van de meest bekende stedelijke poen die machinaal zijn aangelegd, is de Apollolaan in Amsterdam. Daar zijn zowel de straten als de brede trottoirs en fietspaden met behulp van bestratingsmachines gerealiseerd. De jarenlange discussie over de herinrichting van deze prominente laan in de Berlage-wijk, werd afgerond met een razendsnelle aanleg. De betonprodukten voor de fietspaden en rijweg zijn met hun bruinrode kleur afgestemd op de baksteengevels in de wijk en de vroegere klinkerverharding.

Reageer op dit artikel