nieuws

Licht herstel van Europese bouw

bouwbreed Premium

De Westeuropese bouw herstelt zich in het lopende en komende jaar enigszins van de produktiedaling sedert 1990, maar het niveau van dat jaar wordt in 1995 nog niet bereikt.

Aldus Euro-construct in de december-bijeenkomst in Zurich. Vooral in West-Duitsland en Belgie, waar de produktie reeds enige tijd een niet onbelangrijke groei liet zien, blijft de activiteit stijgen. In de andere landen zijn de veranderingen niet groot. Alleen in Zweden gaat de daling van de totale bouwproduktie onverminderd door.

De groei voltrekt zich vooral in de woningbouw, waarbij West-Duitsland, Engeland, Oostenrijk en ook Nederland de grootste toeneming te zien geven. Nederland plaatste zich in dit rijtje, doordat het EIB zijn verwachtingen in vergelijking tot de prognose van afgelopen juni niet onbelangrijk bijstelde. Verwachtte het instituut destijds voor 1994, nog een stijging van 5% en voor 1995 een consolidatie, nu zijn de ramingen voor het lopende jaar niet minder dan +11% en voor het komende +10%. (Ter vergelijking: de zeer recente raming van het CBS voor de woningbouw in 1994 is +7%).

Renovatie

Ook de renovatie neemt weer toe. Daar staat een verdere daling van de particuliere u-bouw in 1994 tegenover; in het komende jaar kan die weer iets gaan aantrekken. In de overige sectoren zijn de veranderingen niet groot. Voor Nederland wordt een groei van de totale bouwactiviteit in 1994 van 1,5% verwacht; in 1995 zou dat ruim 4% worden, vooral als gevolg van het feit dat de particuliere u-bouw in 1994 zijn dieptepunt passeert en in 1995 een herstel laat zien.

In onze directe buurlanden zijn de vooruitzichten ook gunstig. West-Duitsland voorziet voor 1994 en 1995 tezamen een groei van de bouwactiviteit met 5,5%, Belgie verwacht een toeneming met 4,5%.

Reageer op dit artikel