nieuws

Langedijk ruziet over bouw ouderenwoningen

bouwbreed Premium

De gemeente Langedijk ligt in de clinch met de winkeliersvereniging en een ondernemer over de bouw van 83 woningen in Noord-Scharwoude. Het geschil is zo hoog opgelopen dat de rechter inmiddels is ingeschakeld; de uitspraak is op 2 januari.

Beide partijen harrewarren over het feit of het bouwterrein al dan niet ernstig vervuild is. Het voormalige gasfabriekterrein is twee jaar geleden weliswaar gesaneerd, maar volgens de ondernemers onvoldoende. In het saneringsrapport van Ingenieursbureau Oranjewoud BV te Almere staat precies aangegeven waar die vervuiling zich bevindt.

Meineed

De gemeente Langedijk bestrijdt dat, maar kon op de rechtszitting geen steekhoudende tegenargumenten geven.

Volgens de Noord-Scharwoudster ondernemer H. G. Van der Tak is op de rechtszitting meineed gepleegd. De provincie beweert namelijk dat het anderhalve hectare grote bouwterrein op de plaatsen waar de grond nog is vervuild is afgedekt met folie.

Van der Tak zegt met buurtbewoners te hebben gepraat die beweren nog nooit een stuk folie op het bouwterrein te hebben gezien.

De winkeliersvereniging vindt ook dat er meer parkeerruimte bij de woningen moet komen, omdat de klanten anders hun auto niet meer kwijt ke. Uit een vooronderzoek van de Grontmij blijkt dat nu al sprake is van een parkeerprobleem in de gemeente Langedijk. Volgens Van der Tak is de winkeliersvereniging door de gemeente nooit serieus genomen. Zo werd het voorstel om de bouw van seniorenwoningen te combineren met integratie van winkelruimte door de gemeente aan de kant geschoven.

Integratie

De gemeente gaf de eigen bouwplannen voorrang om de – 1,5 miljoen subsidie niet mis te lopen. Bij integratie van ouderenwoningen met winkelruimte waren de winkeliers bereid om voor – 3,2 miljoen in winkelruimte te investeren.

De ondernemers zijn verder van mening dat het nieuwe wooncomplex van vijftien meter hoog niet in het dorpsbeeld past. In Noord-Scharwoude zijn de school en de kerk de hoogste gebouwen.

Parkeerruimte

De ondernemer spande individueel ook een proces aan. Een aanvraag om zijn winkel uit te breiden werd afgewezen omdat de nieuwbouw volgens de gemeente niet in het dorpsbeeld past en teveel parkeerruimte onttrekt.

De 83 ouderenwoningen op het omstreden terrein in Noord-Scharwoude zullen worden gerealiseerd door Bouwburo Tauber BV te Oudkarspel. Eind 1996 moet de laatste woning worden opgeleverd. Het planontwerp is van Tauber Architecten BV te Alkmaar. Opdrachtgever van de – 8,5 miljoen kostende bouw is woningbouwvereniging Langedijk.

Reageer op dit artikel