nieuws

Kampen krijgt mogelijk beweegbare waterkering

bouwbreed Premium

Het rijk wil 70 procent betalen van de kosten die zijn gemoeid met de bouw van een beweegbare waterkering bij Kampen. Deze moet tussen de IJssel en de Oudestraat komen te liggen. Financieel en technisch is dit plan haalbaar. Het werk maakt de verhoging van het dijkvak met enkele meters overbodig en behoudt het stadsfront van Kampen. Voorts oefent deze oplossing minder belasting uit op natuur en milieu. De bijbehorende Ponota/mer kan eind 1996 gereed komen.

De veiligheid en beheersbaarheid van het huidige trace, de oude stadsmuur, moet verder worden onderzocht. Vorig jaar dreigde Kampen onder te lopen doordat het water uit het IJsselmeer opstuwde in de IJssel. Het waterschap IJsseldelta werkt sinds 1987 aan maatregelen. Voor 2008 wil het schap het traject Kampen-Zwolle en het gehele achterland onder controle hebben.

De investering daarvoor beloopt f. 350 miljoen.

Reageer op dit artikel