nieuws

Brugdek Waalbrug voor de helft gereed

bouwbreed Premium

In het afgelopen jaar is de bouw van de brug over de Waal bij Zaltbommel voorspoedig verlopen. De door bouwer ‘Tuikom II’ gevolgde werkmethode blijkt uitstekend te voldoen. Er hebben zich geen technische tegenvallers voorgedaan en het weer is gunstig geweest. De doelstellingen die de bouwer zich ten aanzien van de voortgang bij het begin van de komende kerstperiode heeft gesteld zijn gehaald. De uitbouw van de brug vanaf de zuidzijde is tot halverwege de rivier gevorderd. De bouwer heeft zich nu tot doel gesteld de bouw van de brug eind volgend jaar af te hebben, een half jaar eerder dan de uiterlijke datum van oplevering.

Sinds september 1992 wordt gewerkt aan de aanleg van de brugverbinding over de Waal bij Zaltbommel die naast de bestaande komt te liggen. De capaciteit van de oude brug werd ontoereikend om het sterk toegenomen autoverkeer goed te ke verwerken. Besloten werd de oude brug te vervangen. De nieuwe brug krijgt stalen spankabels, zogenoemde tuien, die een wegdek dragen met twee rijbanen van drie rijstroken en een rijbaan voor langzaam verkeer en fietsers. Deze oplossing zal naar de huidige prognoses aangeven het verkeersaanbod tot het jaar 2015 zonder moeite ke verwerken. De oude Waalbrug bij Zaltbommel verliest met aanleg van de nieuwe brug zijn functie en zal worden gesloopt.

De nieuwe tuibrug komt te bestaan uit een hoofdoverspanning van 256 meter en twee zijoverspanningen van 76 m. De spankabels, tuien genaamd, zijn verankerd aan pylonen met een totale hoogte van 80 m die 55 m boven het wegdek uitsteken. Aan de noordzijde van de rivier komt over de uiterwaarden een aanbrug met een lengte van ongeveer 570 meter.

De tuibrug wordt in twee helften gemaakt. Er is begonnen aan de zuidelijke zijde aan de kant van Zaltbommel. Momenteel is de brug daar tot halverwege boven de rivier gevorderd. In het nieuwe jaar zal worden omgesteld naar de noordelijke Waaloever. Het werk moet uiterlijk op 1 mei 1996 worden opgeleverd.

De brug wordt in opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat gebouwd voor een aanneemsom van f 95 miljoen door de aannemerscombinatie Tuikom II v.o.f. bestaande uit: Heymans NV uit Rosmalen en Phillip Holzmann AG uit Dusseldorf. De uitvoerende werkmaatschappijen zijn Koninklijke Aannemingsmaatschappij Van Drunen BV en BV Aannemingsmaatschappij Dubbers Malden. Het werk is verkregen na een aanbesteding met voorafgaande selectie op basis van een aanbieding met een speciale werkmethode voor het maken van het brugdek.

Bij de gevolgde werkmethode wordt de hoofdoverspanning van de brug vanuit de pyloonpijler opgebouwd uit betonnen moten met een lengte van 7,8 meter die een oor een tegen elkaar aan worden gebouwd. Dat gebeurt met behulp van een uitbouwwagen die in eigen beheer door Tuikom werd gebouwd. Deze verplaatsbare bekisting wordt via twee stempels van prefabbeton aan het betreffende paar tuikabels opgehangen. Elke moot bestaat uit twee stukken randbalk en een prefab dwarsdrager. De dwarsdrager heeft ten lengte van 33 meter en een gewicht van 62 ton. Gelijktijdig met het maken van de uitbouwmoot wordt het rijdek aangebracht op de vorige moot. Dat gaat met behulp van betonnen bekistingsplaten die van dwarsdrager nar dwarsdrager lopen. Daarop wordt een deklaag gestort. Deze bouwmethode voor het tuibrugdek is afkomstig van prof. Dr.ing. R. Walther.

Nadat vorige winter veel last werd ondervonden van de gevolgen van hoge waterstanden, is vanaf de periode van de zomervakantie vorig jaar erg voortvarend gewerkt. Er zijn geen tegenslagen qua techniek geweest en het weer was ook niet afwijkend van wat was gedacht.

Er zijn doelen gesteld die bij de kerstperiode gehaald zouden moeten zijn. Deze zijn allemaal verwezenlijkt. De tuibrug is gevorderd tot halverwege boven het water van de Waal. De aanbrug aan de noordzijde over de uiterwaarden is gereed. Dat is van belang omdat de aanvoer van geprefabriceerde betonnen dwarsliggers daarover moet gebeuren. Ook de pylonen aan de noordzijde zijn zover dat in de periode van eind februari tot begin maart begonnen kan worden met de uitbouw van het brugdek aan de noordelijke kant van de Waal.

De werkmethode die de basis was voor gunning van het werk aan Tuikom II, loopt zoals verwacht. De verwachtingen die bij de aanbieding werden gewekt zijn volledig waargemaakt. Een moot brugdek met een lengte van 7,8 meter kan in ongeveer een week worden gemaakt. Dat houdt in dat sneller wordt gewerkt dan het tempo waarmee in de schema’s van de opdrachtgever rekening is gehouden. Tuikom II heeft zich tot doel gesteld de brug eind volgend jaar klaar te hebben en dan weg te zijn.

De aannemer heeft volgens het contract met de opdrachtgever tot 1 mei 1996 de tijd aan zijn verplichtingen tot de aanleg van de brug te voldoen. Maar eerdere oplevering mag wat hen betreft ook. Bouwdienst Rijkswaterstaat kan niets zeggen over het tijdstip van oplevering van de aansluitende infrastructurele werken. Dat valt onder directie Gelderland van Rijkswaterstaat. Bij deze dienst laat men weten volop bezig te zijn met bespoedigen van deze werken. Het overleg dat daartoe moet leiden, loopt echter nog. Dat is niet eenvoudig omdat rekening gehouden moet worden met een veelheid van factoren. Zo zijn er bijvoorbeeld zettingen van ophogingen rond kunstwerken die nog gebouwd moeten worden. Er bestaan wel mogelijkheden om die te versnellen. Daar zijn uiteraard de nodige financiele consequenties aan verbonden en dat terwijl de werken al zijn aanbesteed. Maar een brug renteloos laten liggen kost maatschappelijk gezien ook het nodige. In goed overleg met de betrokken aannemers denkt men er bij directie Gelderland echter best uit te komen. Dat moet wel omdat het slecht te verkopen zal zijn dat op rijksweg 2 voor de bestaande brug bij Zaltbommel een half jaar lang nog files staan terwijl ernaast een ruime, nieuwe brug ongebruikt ligt.

Reageer op dit artikel