nieuws

Bouwvakkers voldoende voor restauratiewerk

bouwbreed

Uitvoering van het Strategisch Plan Monumentenzorg zou structureel 2500 tot 3000 extra arbeidsplaatsen in de bouw opleveren. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft uitgezocht dat een dergelijke vraag naar vaklieden geen knelpunten op de bouw-arbeidsmarkt zal geven.

Dat werd bekend gemaakt bij de aanbieding door mr. P. Van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, van het rapport ‘Werken aan Monumenten’ aan minister Melkert.

Het Strategisch Plan voorziet in een extra impuls, waardoor de achterstand in de monumentenzorg in een periode van tien jaar wordt ingelopen.

De Stichting Nationaal Restauratiefonds liet het EIB nagaan of dat op de bouwarbeidsmarkt knelpunten zou geven. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het zullen voornamelijk timmerlieden, metselaars, schilders, voegers, tegelzetters, stukadoors, opperlieden, slopers, natuursteenbewerkers en uitvoerders zijn die voor dit werk zullen worden opgeroepen. Eind september kenden deze beroepsgroepen bij elkaar een werkloosheidspercentage van 5,5. In totaal waren dat ruim 8000 personen.

Van die 8000 behoren er volgens het EIB 5100 tot het Arbeidsbestand Bouwnijverheid, wat garandeert dat die voldoen aan minimumeisen ten aanzien van werkervaring, scholing en motivatie.

Zelfs nu wordt verwacht dat in 1995 de produktie in de bouw zal aantrekken – men gaat uit van een stijging van de werkgelegenheid met ca. 7000 arbeidsplaatsen – ontstaan er geen problemen omdat de geregistreerde werkloosheid in de bouwbranche eind september al ruim 14.000 bedroeg.

Reageer op dit artikel