nieuws

Borsele toch akkoord met aanlanding van Scheldetunnel

bouwbreed

Een meerderheid van de gemeenteraad van Borsele is akkoord gegaan met de aanlanding van een nieuwe Scheldetunnel bij Ellewoutsdijk. Dit ondanks grote tegenstand van de bevolking. De gemeente gaat nu, na jaren van tegenstand, de bestemmingsplanprocedure opstarten. De gemeenteraad heeft zich zes jaar unaniem verzet tegen het trace van Terneuzen naar Ellewoutsdijk.

De gemeente, dorpsraden en actiegroepen vochten, met succes, de dwang aan die de provincie wilde uitoefenen om mee te werken aan de planologische inpassing bij de Raad van State. Hierna, medio 1994, zijn provincie en B en W van Borsele weer in overleg getreden over de aanlanding van de tunnel. Dit resulteerde in enkele aanpassingen en de belofte van de provincie mee te werken aan extra huizenbouw, een bedrijventerrein en een bos als buffer langs het industrieterrein Sloe.

D66 en PvdA, inclusief wethouder P. Vollaard, vonden het akkoord met de provincie strijdig met alle uitspraken van de raad tot nu toe. “Het akkoord is op geen enkel punt tegemoet gekomen aan de planologische bezwaren die er lagen”, aldus Vollaard. CDA, VVD en SGP gingen wel akkoord met het convenant met de provincie. “Er is uit de onderhandelingen gesleept wat er uit te halen viel. Als je blijft afwachten loop je het grote risico straks met lege handen te staan”, vond CDA-raadslid M. Vermue.

Reageer op dit artikel