nieuws

Belang ligt in aantonen van kennis en ervaring Certificeren projectmanagers zal grote vlucht gaan nemen

bouwbreed Premium

Na de hausse van certificeren van bedrijven gaat ook de bouw te maken krijgen met certificeren van personen. Certificering van projectmanagers kan voor brede erkenning van het vak van projectmanagement zorgen. Net als in de automatiseringsbranche valt te verwachten dat ook in de bouw grote vraag bestaat naar pomanagers met aantoonbare kennis en ervaring.

Dit valt op de maken uit een gesprek met drs. ing. D.J. Kras, voorzitter van PMI-Nederland en algemeen directeur van PRC BV management consultants te Bodegraven over de ontwikkeling naar certificatie van personen die werkzaam zijn als pomanager.

Dat houdt in: leiding geven aan een multidisciplinair team en verantwoordelijk zijn voor tijd, geld en kwaliteit. En dit alles gedurende meer dan een pofase. De snelle opkomst van certificatie in het algemeen is een gevolg van de eenwording van Europa. Certificeren van pomanagers volgt in eerste aanzet uit de wet van vraag en aanbod.

In de bouw leeft het streven tot certificeren van pomanagers tot nu toe minder dan bij de automatiseringsbranche. Kras denkt echter dat de problematiek in de bouw eender ligt alhoewel de gang van zaken bij het afhandelen van poen in de bouw nog heilig is met de gang van zaken in de automatisering. Bij poen in die branche is gebleken dat slecht grip is te krijgen op tijd, kwaliteit en kosten. In de automatiseringsbranche is ook de vraag ontstaan naar pomanagers, die geacht moeten worden deze onderdelen wel te ke beheersen.

Niet erkend

Het vak van pomanager is in Nederland niet erkend. Omdat er een gebrek aan dagopleidingen voor is, zorgen bedrijven in de automatisering, zoals IBM en de grote softwarehuizen, met interne opleidingen voor scholing van de pomanagers.

Het gaat met een aanpak die vergelijkbaar is met de prestatieconcepten uit de bouw. Dat wil zeggen: gericht op de behoefte van de klant en het op verstandige wijze inspelen daarop.

Bij de pomanagers in de automatisering zal dan ook verder prestatiegericht worden gedacht. De systemen die de pomanager ten dienste staan zijn daarop afgestemd. De drang binnen de automatisering de pomanagers te certificeren kan verklaard worden uit de wens de verschillende bedrijfsopleidingen en opgedane ervaring onder eenzelfde noemer te brengen.In de bouw bestaan wel opleidingen voor projectmanager.

Die bouwmanagement opleidingen worden verzorgd door instituten zoals de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft, de TU Twente en ook HBO’s. Dat verschilt daarmee met de automatiseringsbranche waar de opleidingen aangestuurd worden door bedrijven. Ondanks dit verschil zal ook in de bouw de vraag naar aantoonbare kennis en ervaring leiden tot certificeren van pomanagers.

Kennisbank

In Amerika werd zes jaar geleden al begonnen met erkenning af te geven aan pomanagers. Er wordt onderscheid gemaakt in vier niveaus van werkervaring, lopend van ‘single po’ tot en met internationale projecten.

Voor het afgeven van erkenningen is overeenstemming over de eisen noodzakelijk. Daartoe werd in Amerika in de jaren ’80 een hoeveelheid kennis over pomanagement bijeengebracht en gebundeld in een zogenoemd ‘Body of Knowledge’, kortweg BOK. Parallel daaraan is in 1990 Engeland begonnen met certificeren van pomanagers. Daarvoor is een op de Engelse situatie toegesneden BOK gemaakt.

In Nederland zal vooralsnog de Engelse versie van de kennisbank worden gebruikt als grond voor het certificeren van pomanagers. Dat wordt een aanpak die door de Raad voor de Certificatie zal worden erkend.

Grondslag voor de certificatie zijn minimale eisen ten aanzien van theorie en praktijk. De BOK is gezien het hoge abstractieniveau toe te passen op diverse sectoren bijvoorbeeld scheepsbouw, automatisering en bouw.

Stappenplan

PMI-Nederland is doende met het opstellen van een Nederlandstalige Bouw-BOK die is toegesneden op de Nederlandse situatie in de bouw. PMI-Nederland heeft circa 500 leden. Een derde daarvan komt uit de bouw, nog een derde uit de automatisering en de rest uit diverse andere disciplines. De Bouw-BOK moet volgend jaar uitkomen en zal mede worden gebruikt voor het toetsen van bouwpomanagers voor het verkrijgen van een certificaat. Totdat de Nederlandstalige Bouw-BOK gereed en d is als grondslag voor certificatie zal ook voor de bouw de meer algemene BOK gelden die in Engeland wordt gehanteerd.

De certificatie van een pomanager verloopt via een stappenplan waarbij ingezonden gegevens en een pobeschrijving worden getoetst. Valt dit gunstig uit dan volgt als laatste een gesprek van de kandidaat met de auditoren. Resultaat van dit gesprek kan zijn dat een positief advies naar het certificeringsinstituut voor afgifte van een certificaat kan worden gegeven. Na verlenen van het certificaat wordt regelmatig getoetst of het certificaat kan worden verlengd.

Nadere informatie over certificeren van pomanagers is te verkrijgen bij het Secretariaat van PMI-Nederland in Lelystad, telefoon 03200-22464

Reageer op dit artikel