nieuws

Aantal faillissementen neemt ondanks groei niet af Bouw recupereert snel na neergang economie

bouwbreed

De bouwnijverheid is de best presterende bedrijfstak van dit jaar. Als gevolg van toegenomen export en de explosieve toename van het aantal nieuwbouwwoningen groeit de bedrijfstak met 8,3 procent. Keerzijde van de medaille is wel dat het aantal faillissementen in de branche onveranderd hoog blijft.

“Als van dit groeicijfer van 8,3 procent de uitvoer, zoals baggeren in Hong Kong en Australie wordt weggelaten, is er sprake van een binnenlandse groei van ongeveer 3,3 procent en dat is heel acceptabel”, aldus S. Algera, hoofd sector Conjunctuur en Regio van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De ‘cijferfabriek’ presenteerde gisteren het Conjunctuurbericht 1994. Hierin wordt tevens gemeld dat de groei van de Nederlandse economie, gemeten aan de hand van het volume van het bruto binnenlands produkt, op 2,2 procent ligt “en onverminderd krachtig doorgroeit”.

Algera: “Het hoge percentage voor de bouwnijverheid wordt nog eens negatief beinvloed door een slecht eerste kwartaal. De bouwnijverheid ondervond toen veel last van het koude en slechte weer.”

Woningbouw

Naast de export is de woningbouw een belangrijke motor voor de bouwnijverheid, zo blijkt uit het Conjunctuurbericht 1994. De investeringen in woningen vertonen een geraamde groei van 7 procent ten opzichte van 1993.

In het eveneens gisteren gepresenteerde boekje ‘Het jaar in cijfers 1994’ staat dat het aantal voltooide woningen voor dit jaar uitkomt op 85.000, een groei van duizend ten opzichte van vorig jaar. De werkelijk explosief gestegen afzet van hypotheken, van f.58 miljard naar f.91 miljard, toont aan dat de meeste woningen zijn gerealiseerd in de koopsector.

Het CBS kwam begin dit jaar met een prognose van 5 procent groei voor de gehele binnenlandse bouwnijverheid. Er ontspon zich naar aanleiding van dit cijfer een vurig debat tussen prof. Buur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) en de CBS-samenstellers. Uiteindelijk hebben beide geen gelijk gekregen. Het CBS was te optimistisch en het EIB met een groei van 1 procent te pessimistisch.

De snelle verbetering van ’s lands economie heeft ook het ministerie van VROM verrast. In de nota bouwprognoses 1994-1999, verschenen eind september 1994, gaat het departement uit van een groei van 1,5 procent.

Meer winst

Bij het CBS is de discussie over hun prognose niet slecht gevallen. Voor 1995 wordt wederom een toekomstvoorspelling gemaakt. “Alleen zullen we de presentatie gaan aanpassen” , aldus een CBS-er. De economische groei van 2,2 procent dit jaar is vooral ten goede gekomen aan de bedrijfswinsten. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar stegen de bedrijfsresultaten met respectievelijk 10 en 14 procent. De lonen daarentegen zijn vrijwel gelijk gebleven.

De beursgenoteerde bouw- en houtbedrijven tonen in hun omzet en winst een beeld dat gelijk is aan de opgaande lijn.

Op verzoek van Cobouw heeft CBS Heerlen dit uitgerekend aan de hand van alle gepubliceerde halfjaarcijfers van ondernemingen, waarvan de aandelen zijn opgenomen in de officiele notering van de Amsterdamse Effectenbeurs.

De omzet steeg met f.0,919 miljard naar f.10,066 miljard. In vergelijking met de eerste zes maanden van 1993 nam het netto resultaat (resultaat na belasting minus aandeel derden) toe met f.56 miljoen tot f.226 miljoen.

Ondanks al deze optimistische cijfers blijkt de sector niet in staat het aantal faillissementen te keren. Over 1993 gingen per duizend bedrijven in de bouwnijverheid er vijftien failliet. Het CBS constateert over 1994 dat de stijging voor het gehele bedrijfsleven duidelijk afvlakt.

“We zien daarentegen dat in de bouwbranche het aantal faillissementen onveranderd hoog blijft. We gaan minimaal van hetzelfde getal uit als in 1993, namelijk 15 per 1000. Tot en met het derde kwartaal zijn er 1377 bouwbedrijven over de kop gegaan.”

Reageer op dit artikel