nieuws

Werkloosheid onder schilders moet worden gekeerd

bouwbreed Premium

Bij cao-besprekingen, in het bestuur van Bouw-Vak-Werk en in contacten met opdrachtgevers zal de bouwbond FNV de positie van schilders weer aan de orde stellen. Dat zei districtsbestuurder Van der Borgt vrijdagavond op een bijeenkomst in Dordrecht. Hij reageerde daarmee “op signalen uit de bedrijven, die er op wijzen dat de komende maanden weer veel schilders werkloos zullen worden”.

Nu al moet worden geconstateerd dat een groot aantal schilders als werkloze staan ingeschreven bij de plaatselijke vertegenwoordigers van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, aldus Van der Borgt. “Ondanks een behoorlijk verkorte arbeidstijd, de nodige werkgelegenheidspoen en de subsidie voor de winterschilder dreigt ook dit jaar weer een grote seizoenswerkloosheid voor schilders.”

Met de komende verscherping van de referte-eis voor de ww (26 van de 39 weken moet men hebben gewerkt om voor een uitkering in aanmerking te komen) wordt het er voor de schilders allemaal niet makkelijker op, zo liet hij weten.

Oorzaken

Volgens Van der Borgt zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen voor de grote werkloosheid onder schilders. Zo wordt er veel te weinig werk over het hele jaar gespreid, met namen doordat te veel binnenschilderwerk onder andere via overwerk in de zomermaanden plaatsvindt.

Ook spelen bezuinigingen op onderhoud door overheidsinstellingen, woningcorporaties en particulieren een rol. En er verdwijnt volgens hem nogal wat schilderwerk door doe-het-zelf-activiteiten en in het grijze circuit.

Zelfs goedbedoelde werklozenpoen van ministerie en gemeenten blijken soms tot verdringing van reguliere schilders te leiden.

Reageer op dit artikel