nieuws

Utrecht kan deel woningvoorraad niet verbeteren

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht kan een belangrijk deel van de matige tot slechte woningen in de particuliere voorraad niet verbeteren. Bij elkaar gaat het om meer dan 2200 woningen die volgens Utrecht in een neerwaartse spiraal zitten. Zonder een forse bijdrage van het rijk aan de stadsvernieuwing zegt de Domstad het niet te ke trekken.

Het Meerjarenplan Stadsvernieuwing 1995-1999 dat deze week door het Utrechtse college van B en W is gepresenteerd schetst een somber beeld. Voor de totale behoefte aan stadsvernieuwing zegt Utrecht tot het jaar 2005 ruim – 1 miljard nodig te hebben. De rijksbijdrage die de stad in het kader van de Belstato (Beleid stadsvernieuwing in de toekomst) voor de periode is toegezegd bedraagt, zoals bekend, – 360 miljoen. Utrecht heeft z’n hoop nu gevestigd op het ijk-punt van het Belstato-beleid dat in 1997 moet plaatshebben.

In het Meerjarenplan gaat de gemeente vooralsnog uit van de toegezegde – 360 miljoen. “Utrecht beschikt daar nu over dus we moeten dat met het grootst mogelijke rendement inzetten. De beschikbare middelen op wijkniveau daar te besteden waar ze zowel op korte als op lange termijn het grootst mogelijke effect hebben, is een belangrijk uitgangspunt van net programma”, aldus het college in het meerjarenprogramma.

Investeringen

Daarnaast hoopt het gemeentebestuur dat deze investeringen een genererend effect zullen hebben zodat particulieren, corporaties en bedrijven worden gestimuleerd hetzelfde te doen.

De investeringen in de stadsvernieuwing worden volgens de plannen vooral gedaan in Noordwest en West.

In dit laatste stadsdeel zijn zo’n 2400 bij de stadsvernieuwing betrokken. Belangrijke poen zijn de Kop van Lombok en omgeving met 247 woningen, de van Diemen Daendelstraat en omgeving met 600 woningen, de Vleutenseweg en omgeving met ongeveer 240 woningen en het Groenewegterrein met 100 woningen. Tevens staat er in West nog een particulier woningverbeteringspo op stapel. Hierbij zijn nog eens 289 woningen betrokken. De bedoeling is dat in West de komende jaren ongeveer – 103 miljoen wordt geinvesteerd.

Ongeveer – 110 miljoen wil het college steken in de stadsvernieuwing in het stadsdeel Noordwest. Voor een belangrijk deel gaat het daar om grote al lopende poen waaronder de herinrichting en vernieuwing van het voormalige Slachthuisterrein ‘de Plantage’. Andere poen die daar in het kader van het meerjarenplan op de rails moeten worden gezet zijn de verbetering cq nieuwbouw van 330 woningen in Pijlsweerd en omgeving en een slordige 1000 woningen in de omgeving van de Tweede Daalsebuurt.

Beperkter

In de overige stadsvernieuwingsgebieden zullen volgens het Meerjarenplan de investeringen wat beperkter van aard zijn. Zo kan in Noordoost na de bodemsanering met de inrichting van het Griftpark worden begonnen. Hiermee is – 16 miljoen gemoeid. Daarnaast moet er nog geld voor de particuliere woningverbetering van 117 woningen worden gereserveerd. In Oost moeten middelen worden gereserveerd voor de verbetering van 131 woningen. Samen met een po in het gebied Ledig Erf en omgeving gaat het bij elkaar om een investering van – 42 miljoen.

“Er blijft echter een hoop liggen”, zo concluderen B en W in het Meerjarenplan. “Een belangrijk deel van de particuliere voorraad aan matige en slechte woningen kan niet worden verbeterd. Wij moeten dit nauwlettend in het oog houden.”

Tekorten

Volgens de planning gaat het om meer dan 2200 woningen die moeten worden verbeterd maar waarvoor geen geld beschikbaar is.

“Een forse aanvullende bijdrage van het rijk aan de stadsvernieuwing blijft noodzakelijk. Ondanks de huidige inspanningen blijven de tekorten te hoog”, aldus het Utrechtse college.

Reageer op dit artikel