nieuws

Steigerbouwbedrijf

bouwbreed Premium

wil af van bouw-cao

Het steigerbouwbedrijf Zeeuws Servicebedrijf II BV (ZSB II) uit ’s Gravenpolder wil af van toepassing van de bouw-cao. Het bedrijf geeft nadrukkelijk de voorkeur aan hantering van de cao grootmetaal. Omdat de bouwbonden dit niet accepteren, stapt het bedrijf naar de rechter.

Peter Stuvel

De president van de Utrechtse rechtbank krijgt de taak uit te maken welke cao op het bedrijf moet worden toegepast. Want bij hem heeft ZSB II, waarbij 120 mensen werken, de Hout- en Bouwbond CNV en de Bouw- en Houtbond FNV morgen in kort geding gedaagd.

Steigerbouwbedrijven vallen normaliter onder de werkingsfeer van de bouw-cao. ZSB II is het daarmee niet eens. Het bedrijf bouwt steigers voor chemische en petrochemische ondernemingen. Het feit dat er uitsluitend industriele steigerbouwactiviteiten worden verricht, rechtvaardigt volgens het bedrijf toepassing van de cao grootmetaal. Er is in de optiek van ZSB II geen enkele verwantschap met de bouw-cao.

Negatief

Voorts bevat de bouw-cao naar zijn mening een aantal voor het bedrijf negatief uitpakkende bepalingen. De chemische en de petrochemische industrie werken 24 uur per dag. Van een steigerbouwbedrijf wordt het zelfde verlangd.

Een verplichte collectieve wintersluiting en zomervakantie passen daarin volgens ZSB II niet. Het bedrijf is evenmin ingenomen met het feit dat het mee moet doen met een vorstverletregeling waarvan het niet profiteert.

De Hout- en Bouwbond CNV heeft er best begrip voor dat de steigerbouw een bijzondere groep werknemers omvat, “gezien het feit dat zij activiteiten uitoefenen in verschillende bedrijfstakken”.

De vakbond vindt echter desondanks ten principale dat steigerbouwbedrijven moeten vallen onder de bouw-cao, ongeacht of ze steigers bouwen op de bouwplaats of in een industrieel complex.

Al te simpel

“ZSB II constateert wat al te simpel dat bepalingen in de bouw-cao negatief uitwerken op het bedrijf”, meent de Zeeuwse districtsbestuurder T. van Rijssel van de CNV-bouwbond.

“Neem de collectieve wintersluiting. Bedrijven die daaraan niet willen meedoen , ke dispensatie aanvragen. Datzelfde geldt voor de vorstverletregeling. ZSB II heeft echter nooit dispensatie aangevraagd. Het bedrijf maakt zich er dus wel heel gemakkelijk van af door te stellen dat de bouw-cao knelt.”

Het bezwaar van ZSB II tegen de collectieve zomervakantie wijzen beide bonden als “onzin” van de hand: “De bouw kent namelijk al jaren geen verplichte bouwvakvakantie meer.”

Reageer op dit artikel