nieuws

Stadsvernieuwing Charlois gaat door tot jaar 2000

bouwbreed Premium

Bij stadsvernieuwing in Rotterdam denkt men onmiddellijk aan het Oude Westen. Weinigen zullen weten dat in de wijk Charlois de vernieuwing ook al twintig jaar voortdendert en dat dit tot de eeuwgrens doorgaat.

“Voor de renovatie was alles heel klein. Je kon zowat niks kwijt in de woonkamer, en met een verjaardag met veel mensen zat je met de knieen tegen elkaar. Er is nu achter een stuk aangebouwd en daardoor is ons huis nu tenminste bij de tijd. De douche is ook vier keer zo groot geworden.”

Dit citaat is opgetekend uit de mond van een ras Charloiser. De deelgemeente is onlangs met een omvangrijke voorlichtingscampagne begonnen, waarin wordt gemeld welke delen van dit gebied in Rotterdam Zuid nog onderhanden worden genomen.

De deelgemeente Charlois bestaat uit de wijken Oud Charlois, Carnissen en Tarwewijk. Voor elke wijk is een brochure gemaakt met daarin informatie wat, waar en wanneer er iets wordt gedaan. Duidelijk is wel dat als gevolg van de bezuinigingen het tempo is verlaagd en een aantal nieuwbouw poen is afgevallen.

Het nieuwe woord is ‘intensief beheer’. Het komt erop neer dat van sloop en nieuwbouw wordt afgezien en in de plaats daarvan komt dan verbeteren van de woonomgeving en het opknappen van huizen.

Dwingen

De deelgemeente heeft bij dit proces een belangrijke vinger in de pap. Waar sprake is van achterstallig onderhoud en slechte woonomstandigheden kan men particuliere eigenaren dwingen zaken in hun panden aan te pakken. “Eigenaren die daartoe niet bereid zijn ke door de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting worden verplicht hun woningen op te knappen”.

In de Tarwewijk is nog een andere aanpak ontwikkeld. Woningbouwvereniging Maatschappelijk Gebonden Eigendom koopt woningen aan om deze vervolgens te verbeteren en te verkopen aan geinteresseerde eigenaar/bewoners.

De bouw heeft niet alleen betrekking op de aanmaak van huizen. De wijk Carnisse, “die nog lang niet af is”, wordt voorzien van een woontoren voor ouderen. In het veertien meter hoge flatgebouw komen zestig woningen.

De wijk oud-Charlois, de meest verpauperde, krijgt een belangrijke face-lift. “De woonomgeving van de gehele Wolphaertsbocht zal in de komende jaren worden verbeterd en opnieuw ingericht”. Inmiddels is men daar bezig met de realisatie van 215 huur- en koopwoningen, 3500 vierkante meter winkelruimte, een parkeergarage, een wijkgebouw en een school.

Reageer op dit artikel