nieuws

Rioolrenovatie vergt veel van diensten gemeente

bouwbreed Premium

Bij veel gemeenten zijn de ervaringen met rioolrenovatiepoen positief, alhoewel er geen zaligmakende techniek bestaat qua geld en overlast. Er wordt door gemeenten gewikt en gewogen om met minimale middelen een maximaal resultaat te behalen.

Dit werd duidelijk op het symposium ‘Ervaringen met rioolrenovaties’ gisteren in Bunnik. Gemeentelijke rioleringsbeheerders informeerden de deelnemers over ervaringen met renovaties. Belangrijk aspect daarbij is na te gaan hoe de afvoer gedurende uitvoering van het werk te realiseren.

Het rioleringsstelsel kan voor beperkte tijd worden gestremd zonder dat vervuild water bij de overstorten op oppervlakte water geloosd moet worden. Dit vanwege de bergingscapaciteit in het stelsel. Bij uitvoeren van werken kan dus rekening gehouden worden met beperkte stremmingen bij een zogenaamde ‘droog-weer-afvoer’ (DWA). Afhankelijk van de neerslagverwachtingen kan met het werk worden begonnen.

Op een po van het Waterschap De Dommel is door – onverwachts – optreden van regen toch een tijdelijke afvoer aangelegd moeten worden. De les die hieruit te leren valt is dat elke rioleringsbeheerder bij uitvoering van poen over een noodscenario met draaiboek moet beschikken. Dit om te voorkomen dat afvalwater in het milieu terecht komt.

Drainage

Met renovatie van riolen wordt voorkomen dat afvalwater in de bodem en het grondwater terecht komt. Dat is uit oogpunt van milieubehoud prijzenswaardig. Maar toch kan renovatie hinderlijke kanten hebben.

Een lekkend riool in het grondwater fungeert als drainage van de bovengrond. Bewoners ke bij na uitvoeren van een rioolrenovatie met wateroverlast te maken krijgen. De gemeente Amstelveen is voor een dergelijke situatie al voor de rechter gedaagd.

De gemeente Winterswijk renoveerde ook een laaggelegen riolering. Met spanning wordt daar afgewacht hoe de zaak in Amstelveen afloopt.

Reageer op dit artikel