nieuws

Regelingen certificering sluiten niet op elkaar aan

bouwbreed

Het lijkt alsof de bouw de zaken goed voor elkaar heeft door middel van produkt-, proces- en ontwerpcertificering. Dat is echter niet het geval. Er is sprake van ‘eilandcertificering’, een situatie waarbij de regelingen niet op elkaar aansluiten.

Dat zei ir. H.J.C. Oud, voorzitter van de Betonvereniging,in zijn jaarrede op de Betondag te Utrecht. “Het eindprodukt is daardoor in feite niet gecertificeerd. Alleen de cementindustrie heeft een stap in de goede richting gezet door ook het transport van het cement in de certificering mee te nemen”, aldus Oud. Zijn kritiek gold niet alleen de wereld van het beton, maar de gehele bouw. “Je zou toch mogen verwachten dat met het certificeren van de aannemerij het hele traject is gedekt. Dat is niet het geval. Ik denk dat we hier een frappant voorbeeld zien van de sterke fragmentatie in de bouw.”

Oud wees erop dat het eindprodukt alleen maar de toets der kritiek kan doorstaan, als alle partijen hun rol naar behoren vervullen. Zelfs als dat gebeurt is er geen zekerheid dat het eindprodukt in aanmerking komt voor certificatie.

Verbrokkelde situatie

“Het wordt tijd dat in deze verbrokkelde situatie verbetering wordt gebracht”, stelde Oud. Hij noemde als positieve ontwikkelingen de instelling van een College van Deskundigen in de gww-sector en van een adviescommissie door de Programma Coordinatie Raad (PCR) en de Stichting Bouwkwaliteit. Oud betwijfelde echter of deze gremia voldoende aandacht besteden aan de koppeling van de elementen van het bouwproduktieproces.

Vervolgens sprak Oud over de technologische ontwikkelingen op het gebied van beton. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe grondstoffen en hulpstoffen, maar ook om nieuwe toepassingen.

Een extra stimulans voor deze ontwikkelingen kan de oprichting zijn van een netwerk van de twaalf Europese betonverenigingen. Oud kondigde aan dat de formele oprichting van het netwerk plaats zal vinden op 17 maart.

Reageer op dit artikel