nieuws

Proef met energie-indifferente woningen verdient aanbeveling

bouwbreed Premium

Het verdient aanbeveling om in ons land een praktijkproef te beginnen met de bouw van energie-indifferente eengezinswoningen. Dat blijkt uit een recente studie van LEVEL Energietechniek te Son in opdracht van Novem.

Een energie-indifferente woning, vrij vertaald, een woning die een minimum aan energie vergt, heeft volgens LEVEL als doel, om geheel zelfstandig aan de vraag van warmte en elektriciteit te voldoen. Dat kan door het nemen van isolatiemaatregelen, energiebesparing, het installeren van PV- (fotovoltaische) systemen, zonnecollectoren en warmteopslag in de daarvoor geschikte seizoenen. Eventuele energie-overschotten of tekorten, moeten dan worden opgevangen door respectievelijk elektriciteit aan het net te leveren of door bij te verwarmen. In de studie gaat het bedrijf uit van een gemiddelde warmtevraag van een eengezinswoning van ongeveer 16 Giga Joule, wat overeenkomt met ongeveer 450 m3 aardgas per jaar.

In het rapport zijn de keuzes voor warmtebesparende systemen en het gebruik van passieve zonne-energie gebaseerd op ervaringen met het Passivhaus in Darmstadt in Duitsland. Deze proefwoning is gebouwd in 1991. Samen met het bureau I-Bouw en Van de Laar heeft LEVEL Energietechniek tevens de mogelijkheden van seizoensafhankelijke energieopslag bestudeerd. Daaruit bleek dat opslag mits toegepast in de kruipruimte, voor een eengezinswoning veel goedkoper is, dan tot dusver werd gedacht. De gangbare mening tot op heden was, dat energieopslag alleen rendabel zou zijn voor een groot aantal woningen.

Ondergrondse opslag

Bij ondergrondse opslag geeft een betonconstructie met PS-isolatie aan de binnenzijde en een HDPE-afdichting momenteel de beste vooruitzichten. Nieuw is het idee van een dubbelwandig bad, om de warmte van het afvalwater terug te winnen.

Voorts blijkt uit een vergelijking tussen de vacuum buiscollectoren en de ZEN vlakkeplaatcollector met convectie remmende folie, dat de prestaties van de beide systemen elkaar niet veel ontlopen.

Hoewel hij volgens Energietechniek nog niet op de markt is, gaat de voorkeur toch uit naar deze ZEN-collector, omdat de kosten hiervan naar verwachting lager zullen uitvallen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe produkten dubbelwandig bad en de ZEN-collectoren eerst op werkzaamheid worden getest.

Kosten omlaag

Verder blijkt uit de studie, dat de kosten voor energieopslag verder omlaag ke als de nieuwe isolatieplaten op grote schaal ke worden geproduceerd. Een andere mogelijkheid voor kostenreductie is behalve de energieopslag, te bereiken door diverse woningen gezamenlijk aan te sluiten op een warmteverdeelnet.

Er zijn volgens het bedrijf opslagsystemen in ontwikkeling voor ongeveer 100 tot 1000 woningen, die een beduidend lagere kostprijs zullen hebben, dan de voornoemde betonnen oplossing. Opties in deze zijn een put met een klei-afdichting, voorzien van een drijvende isolatie, of een geisoleerde verticale stalen cilinder. Voorts lijkt het LEVEL-Energietechniek zinvol, om in verband met de Nederlandse bodemgesteldheid een onderzoek uit te voeren, naar opslagsystemen die niet behoeven te worden gefundeerd. Bijvoorbeeld een zwevende betonnen bak met flexibele aansluitingen of de voornoemde put met afdichting.

Reageer op dit artikel