nieuws

Ontsluiting van Borger vertraagd

bouwbreed Premium

Het plan van de gemeente Borger om een ontsluitingsweg aan te leggen voor de Hoofdstraat in Borger is vertraagd. Op de desbetreffende locatie staat nu nog een voormalige garagewoning. Eigenaar G. Everts is nog met de gemeente in onderhandeling over de eventuele sloop van het pand. Het plan om via de rechter een sloopvergunning te verkrijgen is op een laag pitje gezet.

De aanleg van de eenrichtingsweg valt onder het gemeentelijk reconstructiepo van de Hoofdstraat in Borger. De gemeente wil op deze manier de drukke Hoofdstraat ontlasten. De nieuwe weg moet aansluiten op een nog aan te leggen parkeerplaats die plaats biedt aan vijftig auto’s.

Omdat eerdere gesprekken met Everts niets opleverden, wilde de gemeente laten onderzoeken of het mogelijk is om van rechtswege een sloopvergunning te verkrijgen. De gemeente besloot uiteindelijk om de onderhandelingen met Everts toch te hervatten. Deze is eigenaar van een onlangs gerealiseerd winkelpand in Borger met daarboven een tiental woningen.

Reageer op dit artikel