nieuws

Nuenen en Mierlo ke worden geannexeerd

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben besloten dat Eindhoven en Helmond de buurgemeenten Nuenen en Mierlo moeten annexeren. Dat is naar hun mening de enige mogelijkheid de positie van beide steden de komende 25 jaar in voldoende mate te verstevigen.

De gemeentelijke herindeling maakt deel uit van een herschikking van de gemeentegrenzen in heel Zuidoost-Brabant. Met dit besluit komen GS tegemoet aan een wens van provinciale staten. Het sluit ook aan bij de opvatting van de regering dat grote steden over voldoende draagkracht moeten beschikken. Nuenen en Mierlo hebben zich tot nu toe fel verzet tegen de dreigende annexatie.

Mierlo is zelfs bereid een groot deel van het grondgebied aan de grote buurgemeente af te staan. Helmond kan daar dan woningen bouwen. Maar GS vinden dat daardoor een te kleine gemeente Mierlo overblijft in het stedelijke gebied Eindhoven-Helmond.

Overigens moet ook het parlement zich nog uitspreken over de herindeling die, als het meezit, in januari 1996 van kracht wordt.

Reageer op dit artikel