nieuws

Miljoenen voor sanering Vinex-locaties Limburg

bouwbreed Premium

De Limburgse stadsgewesten ke de komende jaren samen totaal – 34 miljoen tegemoet zien ten behoeve van bodemsanering. Daarnaast is nog eens – 10 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel, maar over de verdeling ervan moeten gedeputeerde staten van Limburg nog een beslissing nemen. Gedeputeerde P.G.G. Hilhorst deelde dit mee op de jaarvergadering van het NVOB-gewest Limburg in Thorn.

Met deze bijdragen wordt volgens hem gepoogd knelpunten bij het ontwikkelen van groot schalige woningbouw locaties in de Vinex-stadsgewesten te verhelpen. Het betreft Venlo-Tegelen, Sittard-Geleen, Heerlen-Brunssum-Kerkrade-Landgraaf- en Maastricht.

Stagnatie

Ook in Limburg stagneert de woningbouw op Vinex-locaties als gevolg van ernstige bodemverontreiniging en excessieve grondkosten. Het oplossen van die problematiek vergt gigantische investeringen. Om toch te komen tot de ontwikkeling van de betreffende locaties stelt het rijk geld beschikbaar. In de periode1995-2005 ke de Limburgse stadsgewesten rekenen op – 44 miljoen.

Volgens GS staat dat bedrag weliswaar in schril contrast met het door de betrokken gemeenten berekende tekort van totaal ongeveer – 500 miljoen voor een aantal als strategisch te beschouwen locaties, maar biedt toch een opstap naar de uitvoering van een aantal locaties met een substantiele woningbouwcapaciteit’.

Claims

De bijdrage – 44 miljoen is overigens exclusief een bijdrage voor infrastructurele werken. In een brief aan de stadsgewestelijke gemeenten kondigen GS nog aan dat zij de betrokken ministers in Den Haag zullen confronteren met ‘aanvullende financiele claims, op basis van rapportages over de feitelijke voortgang in de woningbouw’.

Gedeputeerde Hilhorst had nog een prettige tijding voor de Limburgse bouw: de nieuwbouw behoefte van woningen zal in opwaartse richting worden bijgesteld van 38.000 naar 42.000.

Reageer op dit artikel