nieuws

Inschrijving voor nieuwe pompstations vrijgegeven

bouwbreed Premium

Iedereen moet ke inschrijven op nieuw uit te geven benzinestations en wegrestaurants. Dat staat in de nieuwe regeling die de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Financien op korte termijn naar de Tweede Kamer zullen sturen.

Bij de uitvoering van die regeling zal het ministerie van Economische Zaken geen directe betrokkenheid meer hebben.

Minister van Economische Zaken Wijers heeft de Tweede Kamer inmiddels de evaluatie Uitgiftebeleid Benzinestations langs Rijkswegen gestuurd. Deze evaluatie heeft betrekking op de sinds 1972 aan oliemaatschappijen toegewezen locaties voor nieuwe benzinestations langs – meestal nieuwe – rijkswegen. Doel van het systeem-1972 is het toewijzen van de stations in overeenstemming te laten zijn met de bestaande aandelen in de benzinemarkt, zoals die ten tijde van iedere toewijzing bestonden.

De leden van de Commissie Benzinestations langs Rijkswegen en de Bovag hebben gereageerd op de evaluatie.

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat uit de gegevens niet kan worden afgeleid dat het systeem-1972 in strijd met de criteria zou hebben gefunctioneerd. De minister stelt in zijn brief aan de Kamer dat er op basis van de uitgevoerde evaluatie en de daarop ontvangen reacties geen aanleiding bestaat tot correcties.

Uit de evaluatie zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de criteria van het systeem-1972 niet op de juiste wijze zouden zijn toegepast.

Dat betekent echter niet dat dat systeem in de toekomst zal worden voortgezet. In de evaluatie wordt een aantal argumenten, zoals de huidige opvatting over de rol van de overheid en aspecten van mededinging, genoemd die aangeven dat het systeem-1972 niet meer past in de huidige tijd.

Reageer op dit artikel